Neuvoja kaupankäyntiin

Atradius järjestää säännöllisesti webinaareja ajankohtaisista talousaiheista. Ne ovat erittäin hyödyllisiä ja lisäävät tietoisuuttamme uusilla markkinoilla.

Luottopäällikkö, Globaali kuluttajatuoteyritys

Julkaisemme erilaisia raportteja, jotka tarjoavat näkemyksiä kaupankäyntiin ja vientiin liittyvistä asioista. Atradiuksen riskikartta osoittaa yksittäisten maiden riskitasot, Vinkit vientiin antaa käytännön neuvoja ja Credit-to-Cash tiedotteet tarjoavat vinkkejä tehokkaaseen luotonhallintaan.

Credit-to-Cash -toimintaohjeet

Atradiuksen Credit-to-Cash -toimintaohjeet tarjoavat maksutonta neuvoa liiketoimintaan ja ne on suunniteltu tukemaan päivittäistä liiketoimintaa. Ohjeistukset sisältävät hyödyllisiä raportteja.

Viennin perusteet

Viennin perusteet -julkaisut antavat yksityiskohtaista tietoa mahdollisista riskeistä ja kaupan esteistä, joita yritykset voivat kohdata laajentuessaan uusille markkinoille.

Riskikartta

Atradiuksen riskikartta antaa yleiskuvan riskien tasosta eri maissa maailmanlaajuisesti. Se perustuu tietoon, jota Atradiuksella on kerätty laaja-alaisesti ja maakohtaisesti.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.