Toimialan trendit 2022: Ruoka-ja juomateollisuus

Markkinakatsaus

 • Australia,
 • Kanada,
 • Tanska,
 • Ranska,
 • Saksa,
 • Indonesia,
 • Irlanti,
 • Italia,
 • Alankomaat,
 • Puola,
 • Espanja,
 • USA,
 • Iso-Britannia
 • kestokulutushyödykkeet,
 • elintarviketeollisuus

20 tammikuu 2022

Kuluttajien tottumukset ovat muuttuneet, ja elintarvikealan toimijoilta vaaditaan yhä enemmän luotettavuutta.

Monilla markkina-alueilla elintarvikkeiden tuottajien ja jalostajien voittomarginaalit ovat paineen alla. Tämä johtuu kireästä kilpailuympäristöstä, sillä suurilla vähittäiskauppaketjuilla on paljon neuvotteluvoimaa.

Elintarvikeala on myös erittäin altis hyödykkeiden hintavaihteluiden, kasvi- ja eläintautien sekä sääolosuhteiden aiheuttamille riskeille. Tällaiset vaikeasti ennustettavissa olevat ongelmat voivat johtaa liiketoiminnan kannattavuuden nopeaan heikkenemiseen.

Suitcase on carousel | Atradius

Toimialakatsauksessamme tarkastelemme elintarvikemarkkinoita 13 eri maassa. Lue lisää oheisesta raportista.

Lisämateriaalia