Opkomende markten kwetsbaar voor renteverhoging VS

Economic Note

 • Brasilia,
 • Chile,
 • Kiina,
 • Intia,
 • Indonesia,
 • Malesia,
 • Meksiko,
 • Venäjä,
 • Thaimaa,
 • Turkki,
 • USA
 • yleinen talouskatsaus

14 joulukuu 2015

Opkomende markten kwetsbaar voor renteverhoging VS

Samenvatting

 • Er wordt niet verwacht dat de eerste renteverhoging in bijna 10 jaar zal leiden tot grote problemen in opkomende markten, maar er zijn wel degelijk risico’s.
 • Deze verhoging komt in een tijd waarin opkomende markten (ook al) te maken hebben met groeivertraging in China, lage grondstofprijzen en toenemende geopolitieke risico’s. Er is daardoor een risico op een plotselinge verschuiving in het marktsentiment.
 • Internationale investeerders zouden kapitaal uit deze markten kunnen halen, wat leidt tot hogere rentepercentages.
 • De meest kwetsbare landen zijn Turkije, Indonesië, Zuid-Afrika en Maleisië. Deze landen hebben hoge externe financieringsbehoeften en relatief kleine buffers.
 • Daar komt nog bij dat bedrijven met hoge schulden die afhankelijk zijn van grondstoffen of opereren in een krimpende economie ook kwetsbaar kunnen zijn.
Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.