Kasvutoimialat Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa

Atradius-uutiset

Atradiuksen uusimmassa talouskatsauksessa analysoimme Euroopan, Aasian ja Yhdysvaltojen markkinoita selvittääksemme, millä toimialoilla on kasvumahdollisuuksia.

Euroopassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu edelleen, ja euroalueen näkymät ovat synkät, koska euroalue on maantieteellisesti lähellä sotaa ja riippuvainen fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Tästä huolimatta autoteollisuudessa, tieto- ja viestintätekniikassa sekä lääketeollisuudessa on kasvumahdollisuuksia. Esimerkiksi autoteollisuus saa uutta pontta, kun varastotasot elpyvät, toimitushäiriöt vähenevät ja energian säännöstelyn uhka hälvenee.

Yhdysvalloissa hintojen ja korkojen nousu tukahduttavat kotimaisen kysynnän. Kasvumahdollisuuksia on aiempaa vähemmän, mutta auto- ja kuljetusalan näkymät ovat kohtalaiset. Autoteollisuuden tuotannon odotetaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2023, mikä vastaa maailmanlaajuista kasvua. Uusi infrastruktuuripaketti tukee alaa ja lisää kuljetus- ja logistiikkapalvelujen kysyntää tänä vuonna.

Aasiassa näkymät ovat edelleen myönteiset, mutta odotamme kasvun hidastuvan maailmanlaajuisen kysynnän heikentyessä. Rakentamisen, tieto- ja viestintätekniikan, elintarviketeollisuuden ja liikenteen toimialoilla on vahvat kasvuennusteet. Rakennustuotanto kasvanee Aasian ja Tyynenmeren alueella peräti 6,4 prosenttia vuonna 2023, kun maailmanlaajuisesti rakennusalan kasvun ennustetaan olevan vain 1,9 prosenttia.

Aika jättää viime vuosi taaksemme, joka se oli monella tapaa haastava. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, nousevat energian hinnat, inflaatio, voimakkaasti nousevat korot, vain muutaman aiheen mainitakseni, ovat hillinneet yrittäjien investointihalukkuutta. Taloudellisesti epävarmana aikana voi tuntua turvalliselta laittaa myös stoppi investoinneille. Tämä ei kuitenkaan kannata, sillä investoinnit uudistavat taloutta ja luovat pohjaa uudelle kasvulle. Panosta nyt vakaaseen liiketoimintaan ja ymmärrä viennin merkitys, Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kommentoi.

Jos haluat lukea lisää aiheesta, lataa koko analyysimme täältä.