Itä yllätti lännen: Yritykset maksavat säntillisemmin

Lehdistötiedote

Helsinki, Toukokuu 2017 - Atradiuksen maksukäytäntöbarometri kertoo Itäeurooppalaisten yritysten olevan luotettavampia kauppakumppaneita.

Tulokset ovat edelleen heikkoja muutaman vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Itäeurooppalaiset yritykset ovat monella mittarilla luotettavampia kauppakumppaneita Länsi-Euroopan yrityksiin verrattuna. Suurempiin riemunkiljahduksiin ei ole kuitenkaan aihetta, sillä laskujen maksukulttuuri on heikko koko Euroopassa.

Itä-Euroopassa 38 prosenttia kaikista kansainvälisistä laskuista maksetaan vasta eräpäivän jälkeen ja maksuviiveistä raportoi 79 prosenttia yrityksistä. Lännessä vastaavat luvut ovat tätäkin heikommat. Kansainvälisistä laskuista 39 prosenttia menee maksuun vasta eräpäivän jälkeen. Maksuviiveistä puolestaan kertoi 84 prosenttia yrityksistä.

Luottotappiotkin ovat Länsi-Eurooppaa vastaan. Länsi-Euroopassa 1,3 prosenttia maksamattomista laskuista kirjautuu luottotappioiksi. Idässä luottotappioita syntyy 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän. Tiedot selviävät luottovakuutuksia tarjoavan Atradiuksen kansainvälisestä yritysten maksutapoja käsittelevästä barometrista. Atradius keräsi tietoja 13 eri maasta Länsi-Euroopassa ja viidestä eri maasta Itä-Euroopassa. Suomi ei ollut kyselyssä mukana.

"Tulokset ovat heikkoja kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten kannalta. Riskit ovat pysyneet korkealla, ja maksamattomat laskut aiheuttavat paljon vaikeuksia. Eri kyselyjen perusteella pitkittyneet maksuajat ovat suurimpia yritysten kasvun pullonkauloja", sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

Hänen mukaansa Itä-Euroopan yritysten tulokset kertovat pienestä käänteestä parempaan. Tilastot ovat kaunistuneet myös sen takia, että laskujen maksuehto on nykyisin keskimäärin neljä päivää pidempi. Idän yritysten maksumoraali on ollut koko 2010-luvun parempi kuin lännessä. Ainoan poikkeuksen teki viime vuosi. Esimerkiksi viisi vuotta sitten vain joka viides kansainvälinen lasku maksettiin eräpäivän jälkeen. Lännessä ei ole päästy vuosikausiin alle 30 prosentin.

"Etelä-Euroopan maat rumentavat tilastoa. Suomi ja Ruotsi ovat mallioppilaita, vaikka Suomi ei kyselyssä mukana ollutkaan", Laitala arvioi.

Suurin selittävä tekijä maksujen myöhästymiselle on asiakkaiden varojen puute. Muut syyt ovat piittaamattomuus ja laskujen hyväksymisprosessin monimutkaisuus. Yritykset aikovat reagoida tilanteeseen suojaamalla paremmin myyntisaataviaan. Taustalla on myös pelko Brexitin ja Yhdysvaltain protektionismin kasvun vaikutuksista sekä heikentynyt kysyntä Aasian markkinoilla.

"Suomessa yritykset ovat edelleen turhan sinisilmäisiä. Vientiyrityksistä peräti kaksi kolmesta ei suojaa myyntisaataviaan mitenkään", Laitala sanoo.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.