Riskikartta

Atradiuksen riskikartta antaa yleiskuvan riskien tasosta eri maissa maailmanlaajuisesti. Se perustuu tietoon, jota Atradiuksella on kerätty laaja-alaisesti ja maakohtaisesti.

Atradiuksen riskikartta (STAR) perustuu moniin eri lähteisiin. Järjestelmä arvioi maakohtaisesti riskit mukaan lukien poliittiset ja taloudelliset riskit.

Ensimmäinen vuosineljännes 2024: Poliittiset ja taloudelliset riskit

Dominikaaninen tasavalta

Dominikaaninen tasavalta on ollut yksi Latinalaisen Amerikan nopeimmin kasvavista talouksista vuodesta 2010 lähtien, ja sen BKT asukasta kohti on Karibian korkeimpia. Tämän lisäksi talous hyötyy monipuolisesta viennistä, julkisen velan vähentymisestä sekä vahvoista sosiaalisista ja hallintoa koskevista indikaattoreista, jotka kaikki parantavat maan riskiprofiilia.

Mosambik

Mosambik on siirretty kohtalaisen korkean riskin luokkaan, sillä IMF:n ohjelma ja parantuneet suhteet ulkopuolisiin rahoittajiin parantavat maan heikon julkisen talouden näkymiä. LNG:n tuotannon odotettu uudelleenkäynnistäminen kiihdyttänee talouskasvua tulevina vuosina.

Kamerun

Poliittiset riskit Kamerunissa kasvavat, sillä kansan laaja tyytymättömyys ja syvään juurtuneet poliittiset erimielisyydet ja kilpailuasetelmat lisäävät riskiä, että vallanvaihto vuonna 2025 ei tapahdu hallitusti. Kamerunin velanhoitokykyyn kohdistuu edelleen huolta, koska monet aikaisemman  kaupallisen lainan takaisinmaksueristä viivästyivät

 

 

 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maariski

Kansainväliset yritykset luottavat usein liiketoimintaympäristön vakauteen vieraassakin maassa. Voitot ja investoinnit ovat kuitenkin alttiita kielteisille muutoksille. Näitä riskejä kutsutaan maariskiksi. Tämän vuoksi maariskin taso ja muutos ovat tärkeitä indikaattoreita kansainvälisille yrityksille.

Maariski kattaa monia eri tekijöitä kuten poliittinen kehitys, aseellisten konfliktien riski ja suvereeni taloudellinen tilanne. Nämä tekijät liittyvät esimerkiksi sääntelyn muutoksiin, takavarikoinnin riskiin, levottomuuksiin, valuutan valvontaan ja devalvaatioihin. Maariski ottaa huomioon suvereenin halukkuuden ja maksukyvyn, ja tämä vaikuttaa julkisten ja yksityisten tahojen kykyyn hoitaa maksuvelvollisuudet. Sopimuksistamme löytyy poliittisen riskin suoja. Löydät  lisää tietoa yksittäisistä markkinoista ja niiden luokittelusta maaraportistamme.

Atradius STAR-luokittelu

STAR on Atradiuksen oma poliittisen riskin luokittelujärjestelmä. STAR-luokittelujärjestelmä on yhteenveto poliittisista riskeistä, jotka ovat relevantteja Atradiuksen sopimuksille ja joilla on suora vaikutus julkisten tai yksityisten tahojen maksuvelvoitteisiin.

Yleisesti ottaen suurimmat poliittiset riskitekijät Atradiuksen sopimuksille on luokiteltu suvereeneiksi siirroiksi tai mielivaltaisiksi riskeiksi.

STAR-järjestelmä skaalautuu asteikolla 1-10, jossa 1 edustaa alinta riskiä ja 10 suurinta riskiluokkaa. Luokitukset jaetaan viiteen eri kategoriaan alkaen erittäin hyvästä tulevaisuuden näkymästä. Nämä kategoriat vaihtelevat alhaisesta riskistä aina korkean luokan riskiin.

Kaikkea tämän sivun sisältöä koskee vastuuvapauslausekkeemme, joka on saatavilla täältä.