Riskikartta

Atradiuksen riskikartta antaa yleiskuvan riskien tasosta eri maissa maailmanlaajuisesti. Se perustuu tietoon, jota Atradiuksella on kerätty laaja-alaisesti ja maakohtaisesti.

Atradiuksen riskikartta (STAR) perustuu moniin eri lähteisiin. Järjestelmä arvioi maakohtaisesti riskit mukaan lukien poliittiset ja taloudelliset riskit.

Toinen vuosineljännes 2023: Poliittiset ja taloudelliset riskit

Ghana

Ghanan hallitus on maksuhäiriöinen. Vaikka valtio on vihdoin päässyt IMF:n kanssa sopimukseen julkisen talouden tervehdyttämisestä, ohjelma edellyttää tiukkaa julkisen talouden vakauttamista, mikä heikentää talouskasvua. Julkisen talouden lipsumisen riski on suuri, kun otetaan huomioon vuonna 2024 pidettävät vaalit.

Burkina Faso

Burkina Fason turvallisuustilanne on arvaamaton ja poliittinen kehitys hauras. Suuria alueita hallussaan pitävien islamististen sotilasryhmien jatkuva uhka viivästyttää todennäköisesti demokraattisten vaalien järjestämistä nykyisen sotilashallituksen korvaamiseksi. Tämän lisäksi heikko luottamus oikeusvaltioperiaatteeseen pitävät kasvunäkymät vaimeina.

 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

 

 

 

 

Maariski

Kansainväliset yritykset luottavat usein liiketoimintaympäristön vakauteen vieraassakin maassa. Voitot ja investoinnit ovat kuitenkin alttiita kielteisille muutoksille. Näitä riskejä kutsutaan maariskiksi. Tämän vuoksi maariskin taso ja muutos ovat tärkeitä indikaattoreita kansainvälisille yrityksille.

Maariski kattaa monia eri tekijöitä kuten poliittinen kehitys, aseellisten konfliktien riski ja suvereeni taloudellinen tilanne. Nämä tekijät liittyvät esimerkiksi sääntelyn muutoksiin, takavarikoinnin riskiin, levottomuuksiin, valuutan valvontaan ja devalvaatioihin. Maariski ottaa huomioon suvereenin halukkuuden ja maksukyvyn, ja tämä vaikuttaa julkisten ja yksityisten tahojen kykyyn hoitaa maksuvelvollisuudet. Sopimuksistamme löytyy poliittisen riskin suoja. Löydät  lisää tietoa yksittäisistä markkinoista ja niiden luokittelusta maaraportistamme.

Atradius STAR-luokittelu

STAR on Atradiuksen oma poliittisen riskin luokittelujärjestelmä. STAR-luokittelujärjestelmä on yhteenveto poliittisista riskeistä, jotka ovat relevantteja Atradiuksen sopimuksille ja joilla on suora vaikutus julkisten tai yksityisten tahojen maksuvelvoitteisiin.

Yleisesti ottaen suurimmat poliittiset riskitekijät Atradiuksen sopimuksille on luokiteltu suvereeneiksi siirroiksi tai mielivaltaisiksi riskeiksi.

STAR-järjestelmä skaalautuu asteikolla 1-10, jossa 1 edustaa alinta riskiä ja 10 suurinta riskiluokkaa. Luokitukset jaetaan viiteen eri kategoriaan alkaen erittäin hyvästä tulevaisuuden näkymästä. Nämä kategoriat vaihtelevat alhaisesta riskistä aina korkean luokan riskiin.

Kaikkea tämän sivun sisältöä koskee vastuuvapauslausekkeemme, joka on saatavilla täältä.