Riskikartta

Atradiuksen riskikartta antaa yleiskuvan riskien tasosta eri maissa maailmanlaajuisesti. Se perustuu tietoon, jota Atradiuksella on kerätty laaja-alaisesti ja maakohtaisesti.

Atradiuksen riskikartta (STAR) perustuu moniin eri lähteisiin. Järjestelmä arvioi maakohtaisesti riskit mukaan lukien poliittiset ja taloudelliset riskit.

Neljäs vuosineljännes 2023: Poliittiset ja taloudelliset riskit

Costa Rica

Siirsimme Costa Rican maltillisen riskin luokkaan, sillä maan julkinen talous on kohentunut tiukkojen vakautustoimenpiteiden ansiosta, ja rahoitusta on jatkuvasti saatavilla. Costa Rican colónin valuuttakurssi on nyt aiempaa joustavampi, ja viralliset valuuttavarannot ovat vahvistuneet, joten valuuttaan liittyvät siirto- ja vaihdettavuusriskit ovat vähentyneet.

Gambia

Gambian talousnäkymät ovat myönteiset matkailualan elpymisen ansiosta, mikä lisää investointeja rakentamiseen ja infrastruktuuriin. IMF:n seuraava ohjelma, jonka odotamme alkavan tänä vuonna, parantaisi edelleen julkista taloutta ja kasvunäkymiä, vaikka yhteiskunnallisten levottomuuksien riski onkin edelleen olemassa.

Niger

Nigerin talous on vaikeuksissa heinäkuun sotilasvallankaappauksen jälkeen asetettujen tiukkojen sisäisten pakotteiden vuoksi. Hyväksyttävää vallanvaihtoa varten ei ole edelleenkään tiekarttaa, mikä estää IMF:n varojen maksatuksen ja lisää taloudellista ahdinkoa sekä turvallisuusriskejä.

 

 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maariski

Kansainväliset yritykset luottavat usein liiketoimintaympäristön vakauteen vieraassakin maassa. Voitot ja investoinnit ovat kuitenkin alttiita kielteisille muutoksille. Näitä riskejä kutsutaan maariskiksi. Tämän vuoksi maariskin taso ja muutos ovat tärkeitä indikaattoreita kansainvälisille yrityksille.

Maariski kattaa monia eri tekijöitä kuten poliittinen kehitys, aseellisten konfliktien riski ja suvereeni taloudellinen tilanne. Nämä tekijät liittyvät esimerkiksi sääntelyn muutoksiin, takavarikoinnin riskiin, levottomuuksiin, valuutan valvontaan ja devalvaatioihin. Maariski ottaa huomioon suvereenin halukkuuden ja maksukyvyn, ja tämä vaikuttaa julkisten ja yksityisten tahojen kykyyn hoitaa maksuvelvollisuudet. Sopimuksistamme löytyy poliittisen riskin suoja. Löydät  lisää tietoa yksittäisistä markkinoista ja niiden luokittelusta maaraportistamme.

Atradius STAR-luokittelu

STAR on Atradiuksen oma poliittisen riskin luokittelujärjestelmä. STAR-luokittelujärjestelmä on yhteenveto poliittisista riskeistä, jotka ovat relevantteja Atradiuksen sopimuksille ja joilla on suora vaikutus julkisten tai yksityisten tahojen maksuvelvoitteisiin.

Yleisesti ottaen suurimmat poliittiset riskitekijät Atradiuksen sopimuksille on luokiteltu suvereeneiksi siirroiksi tai mielivaltaisiksi riskeiksi.

STAR-järjestelmä skaalautuu asteikolla 1-10, jossa 1 edustaa alinta riskiä ja 10 suurinta riskiluokkaa. Luokitukset jaetaan viiteen eri kategoriaan alkaen erittäin hyvästä tulevaisuuden näkymästä. Nämä kategoriat vaihtelevat alhaisesta riskistä aina korkean luokan riskiin.

Kaikkea tämän sivun sisältöä koskee vastuuvapauslausekkeemme, joka on saatavilla täältä.