Viennin perusteet

Viennin perusteet -julkaisut antavat yksityiskohtaista tietoa mahdollisista riskeistä ja kaupan esteistä, joita yritykset voivat kohdata laajentuessaan uusille markkinoille.

Vientitoiminnan aloittaminen

Poistuttaessa tutulta alueelta ja laajennuttaessa tuntemattomille markkinoille yritykset joutuvat kohtaamaan uusia riskejä. Joskus ne aiheuttavat todellisia esteitä myynnin onnistumiselle. Viennin perusteet on sarja erilaisia julkaisuja, joissa esittelemme näitä riskejä ja opetamme keinot välttää niitä.

Viennin perusteet: Sopimuksia vientitoimintaan

Kauppasuhteita voidaan parantaa vahvoilla sopimuksilla. Huonosti määritellyt ehdot tai erilaiset tulkinnat voivat aiheuttaa sopimusosapuolten välillä väärinymmärryksiä ja johtaa jopa maksukyvyttömyyteen. Vientitoiminnan sopimuksissa on otettava huomioon ydinkohdat, kun tavoitteena on menestyksekäs kaupankäynti.

Remburssit

Remburssi on pankin antama takaus myyjälle, ja se myönnetään ennen tavaroiden toimitusta. Pankki maksaa siinä tapauksessa, jos ostaja on maksukyvytön.

Pankki joka kirjoittaa remburssin, toimii ostajan puolella. Tähän sisältyy yleensä ehtoja, jotka tulee täyttää ennen kuin maksu suoritetaan myyjälle. Näihin tavallisesti kuuluu erilaisia papereita alkuperäisestä sopimuksesta, konossementti ja todiste tavaran toimituksesta.

Esitteemme remburssista kertoo, miten takaukset toimivat käytännössä ja esittelee erilaisia takauksia.

Huomaa: Viennin perusteet -esite on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Kaikkea tämän sivun sisältöä koskee vastuuvapauslausekkeemme, joka on saatavilla täältä.