Viennin perusteet

Viennin perusteet -julkaisut antavat yksityiskohtaista tietoa mahdollisista riskeistä ja kaupan esteistä, joita yritykset voivat kohdata laajentuessaan uusille markkinoille.

Vientitoiminnan aloittaminen

Poistuttaessa tutulta alueelta ja laajennuttaessa tuntemattomille markkinoille yritykset joutuvat kohtaamaan uusia riskejä. Joskus ne aiheuttavat todellisia esteitä myynnin onnistumiselle. Viennin perusteet on sarja erilaisia julkaisuja, joissa esittelemme näitä riskejä ja opetamme keinot välttää niitä.

Viennin perusteet: Sopimuksia vientitoimintaan

Kauppasuhteita voidaan parantaa vahvoilla sopimuksilla. Huonosti määritellyt ehdot tai erilaiset tulkinnat voivat aiheuttaa sopimusosapuolten välillä väärinymmärryksiä ja johtaa jopa maksukyvyttömyyteen. Vientitoiminnan sopimuksissa on otettava huomioon ydinkohdat, kun tavoitteena on menestyksekäs kaupankäynti.

Remburssit

Remburssi on pankin antama takaus myyjälle, ja se myönnetään ennen tavaroiden toimitusta. Pankki maksaa siinä tapauksessa, jos ostaja on maksukyvytön.

Pankki joka kirjoittaa remburssin, toimii ostajan puolella. Tähän sisältyy yleensä ehtoja, jotka tulee täyttää ennen kuin maksu suoritetaan myyjälle. Näihin tavallisesti kuuluu erilaisia papereita alkuperäisestä sopimuksesta, konossementti ja todiste tavaran toimituksesta.

Esitteemme remburssista kertoo, miten takaukset toimivat käytännössä ja esittelee erilaisia takauksia.

Huomaa: Viennin perusteet -esite on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Lisämateriaalia

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.