Julkaisut

Atradiuksen julkaisut esittelevät näkymän yli 40 maan taloudelliseen tilanteeseen ja suurten toimialojen kaupankäyntiin.

Suodata:

Kiinnostavat julkaisut
B2B payment practices trend, Denmark 2023

Sharp downward trend in B2B sales on credit of Danish companies. Key factors are weak domestic demand, strong export headwinds and enhanced perception of the risk of B2B payment default.


Maksukäytäntöbarometri

  • Tanska
  • elektroniikka- ja ICT-sektori,
  • kemian- ja lääketeollisuus,

Viennin perusteet

Viennin perusteet -julkaisut antavat yksityiskohtaista tietoa mahdollisista riskeistä ja kaupan esteistä, joita yritykset voivat kohdata laajentuessaan uusille markkinoille.

Trading Briefs | Atradius

Toimialojen suoritumisennuste maittain

Nopea yleissilmäys lähitulevaisuuden näkymiin suurimmilla toimialoilla.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Riskikartta

Atradiuksen riskikartta antaa yleiskuvan riskien tasosta eri maissa maailmanlaajuisesti. Se perustuu tietoon, jota Atradiuksella on kerätty laaja-alaisesti ja maakohtaisesti.

Risk map, Country Risk, Country credit ratings | Atradius

Maaraportti

Raportit, jotka liittyvät poliittiseen vakauteen, talouteen ja näkymiin. Tiedot perustuvat BKT:n kasvuun, vientiin, investointeihin ja kulutusindikaattoreihin.

Country_reports_small

Economic Research

Taloudellinen kehitys ja maksukyvyttömyystrendit kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla sisältäen pääekonomistiemme näkemykset.

economic_research_small

Markkinakatsaus

Raportit eri markkinoiden keskeisten toimialojen toiminnasta painottuen luottoriskeihin, liiketoiminnan kehittymiseen ja talouden olosuhteisiin.

02E29268_desat_small_FI

Maksukäytäntöbarometri

Yritysten maksukäyttäytymisen vuotuinen tarkastelu yli 30 maassa ympäri maailman.

RAIN_CHANGE_FI_small

Perintäraportit

Vuosittainen perintäkäsikirja ja kansainvälisen Atradius Collections –perintäpuolen katsaus yritysten maksutapakäyttäytymiseen.

Hard_bag_FI_small