Historiallinen vuosi suomalaisilla yrityksillä

Lehdistötiedote

Helsinki, Elokuu 2017 - Atradiuksen maksukykybarometri ennustaa suomalaisten yritysten maksukyvyn olevan ensimmäistä kertaa parempi sitten vuoden 2007.

Suomalaisyrityksille on tulossa historiallinen vuosi, ennustaa luottovakuutusyhtiö Atradius.

Ennusteen mukaan suomalaisten yritysten maksukyky on ensimmäistä kertaa parempi sitten vuoden 2007. Atradius alkoi tuolloin mitata maksukykyä indeksillä. Tänä vuonna suomalaisyritysten indeksiluku on 91. Korkeimmillaan indeksi oli 145:ssä vuonna 2009. Atradius Suomen maajohtajan Juhani Laitalan mukaan maksukyvyttömien yritysten määrä laskee tänä vuonna Suomessa peräti 15 prosenttia. Suomen edelle pääsee vain Hollanti.

"Talouden voimakas kasvu näkyy ja ennuste ensi vuodelle on niin ikään hyvä. Tämä on erinomainen uutinen, sillä maksukyvyttömyys johtaa yleensä konkursseihin ja asiakasyritysten luottotappioihin. Viimeisin ikävä esimerkki on perinteisen Seppälän ajautuminen konkurssiin. Joskus konkurssit tulevat myös yllätyksenä, kuten kävi Anttilan kohdalla", Laitala sanoo.

Suomalaiset yritykset ovat hyvässä seurassa.

Indeksi on alle sadan kymmenessä maassa. Näitä ovat Suomen lisäksi Uusi-Seelanti, Hollanti, Japani, Saksa, Kanada, Itävalta, Yhdysvallat, Englanti ja Australia.

Suomi on myös yllättäen ainoa Pohjoismaa, jossa yritysten maksukyky paranee. Esimerkiksi Tanska ja Ruotsi ovat koko listauksen hännänhuippuja. Tanskassa maksukyvyttömien yritysten määrä kasvaa kahdeksan prosenttia ja Ruotsissa seitsemän prosenttia.

"Se on hieman yllättävää ja samalla tärkeä tieto suomalaisille vientiyrityksille. Vientiä harjoittavien yritysten on syytä suojata tehokkaammin saatavansa etenkin niissä maissa, joissa ennusteet heikkenevät. Kukaan ei halua turhia luottotappioita", Laitala kertoo.

 

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.