Epävarmuus herätti yritykset suojautumaan Aasiassa

Lehdistötiedote

Helsinki, Lokakuu 2017 - Atradiuksen uusimmassa barometrissa on tietoa yritysten maksutapakäyttäytymisestä seitsemästä Aasian maasta ja Australiasta

Eurooppalaiset yritykset käyvät huolettomammin kansainvälistä kauppaa verrattuna aasialaisiin tai amerikkalaisiin yrityksiin.

Luottovakuutusyhtiö Atradiuksen uusimman barometrin mukaan lähes joka kolmas aasialaisista yrityksistä aikoo suojautua mahdollisilta luottotappioilta paremmin kuin tähän mennessä. Amerikkalaisista yrityksistä suojaustasoa nostaa joka neljäs ja eurooppalaisista vain joka seitsemäs yritys. Syinä epävarmuuden kasvuun ovat Aasian talouskasvun hiipuminen, Brexit ja Yhdysvaltojen protektionismi.  

"Ero eurooppalaisten ja aasialaisten yritysten välillä on hätkähdyttävä. Saa nähdä, ollaanko Aasiassa ylivarovaisia vai Euroopassa liian luottavaisia asiakkaiden maksuhaluista tai –kyvyistä", sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

Atradiuksen uusimmassa barometrissa on tietoa yritysten maksutapakäyttäytymisestä seitsemästä Aasian maasta ja Australiasta. Mukana ovat muun muassa Kiina, Intia, Indonesia, Japani ja Singapore. Laitalan mukaan tulokset ovat samansuuntaisia kuin kevään barometrissa, jossa kohderyhmänä olivat eurooppalaiset yritykset. Suomi ei ollut mukana.

"Yritysten välisessä kaupankäynnissä maksuehto on nyt keskimäärin 30 päivää. Siitä huolimatta aasialaiset yritykset pystyvät kotiuttamaan myyntisaatavat kotimaisilta ja ulkomaisilta yritysasiakkailtaan vasta 55 päivässä. Lähes puolet kaikista laskuista maksetaan vasta eräpäivän jälkeen", Laitala kertoo.

Suomalaistenkin yritysten pitää varautua siihen, että myyntisaatavat saadaan vasta noin kahdessa kuukaudessa. Lisäksi 2,1 prosenttia saamatta jääneistä maksuista kirjautuu lopulta luottotappioiksi. Euroopassa vastaava luku on 1,3 prosenttia. Syyt laskujen myöhässä maksamiseen ovat samat kuin muuallakin maailmassa. Kassassa ei joko ole rahaa tai laskujen maksamisen prosessi on tehty liian monimutkaiseksi.

"Tuntuu aika uskomattomalta, että maissa, joissa talouskasvu on yli kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna, kärsitään samoista ongelmista kuin Euroopassa eli kassan riittämättömyydestä", Laitala sanoo.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.