Yritysten luottoriskit 2022 -tutkimus

Jatkoa edelliseen tutkimme keväällä 2022 talousjohdon näkemyksiä luottoriskeistä.

Luottoriskit ovat todellisia ja niiltä suojautuminen välttämätöntä

Yleinen maailmantalouden epävarmuus ja geopoliittisen tilanteen muuttuminen keväällä 2022 ovat herättäneet suomalaiset yritykset huomaamaan luottoriskeiltä suojautumisen välttämättömyyden. Kun yksittäiset maariskit ovat vaihtuneet globaaliksi epävarmuudeksi, yritykset kohtaavat riskejä, jotka ovat niille uusia ja jotka koskettavat lähes kaikkia. 

Yritysten luottoriskit 2022 -tutkimus

 

 

 

 

 

Luottoriskit Micromedia

 

 

 

 

 

Atradius Suomi tutki keväällä 2022 suomalaisten yritysten ylimpien päättäjien ja talousjohdon näkemyksiä ja mielipiteitä siitä,

 

  • Mitä talouteen ja muuttuvaan markkinaan liittyviä riskejä yritysten johto näkee tänä päivänä?
  • Miten näiltä riskeiltä suojaudutaan?
  • Mitkä ovat käytetyimmät ja tehokkaimmat työkalut 2022-luvulla luottoriskien ennakointiin?

 

 

Kohderyhmänä olivat suomalaiset pk-yritykset (liikevaihto alle 100 m€) ja suuryritykset (liikevaihto yli 100 m€). Puhelinhaastatteluissa haastateltiin yritysten talousjohtoa. Haastateltavien lukumäärä oli 100 henkilöä. 

 

Tutkimuksen tulokset nostivat esiin talousjohdon näkemykset luottoriskien merkityksellisyydestä, luottoriskien hallintaan käytettävistä eri palveluista, luottovakuutusten tunnettuudesta ja käytöstä sekä luottovakuutuksia tarjoavien yritysten eri ominaisuuksista.

 

Lataa tutkimusraportti