Yritykset ottivat askeleen parempaan suuntaan 2/2018

Yrittäjät ja yritysten johto ovat pikkuhiljaa heränneet viennin riskeihin.

Huomasin kevään pk-yritysbarometrista, että 55 prosenttia vientiä harjoittavista pk-yrityksistä myy tuotteitaan tai palveluitaan laskua vastaan ilman luottovakuutusta. Luottovakuutusta käyttää 11 prosenttia vastaajista. Muita instrumentteja, kuten remburssia, puolet vähemmän.

Tämän ei pitäisi olla hyvä uutinen, sillä lukuhan on kamala. Sitä se kuitenkin on. Suunta on kääntynyt nopeasti parempaan, sillä vielä viime vuonna myyntisaatavat jätti suojaamatta kaksi kolmasosaa barometriin vastanneista.

Olen ollut jo pitkään huolissani yrittäjien ja yritysten sinisilmäisyydestä. Onneksi aihe on noussut viime aikoina enemmän julkisuuteen. Viestiä nimittäin kannattaa julistaa aktiivisesti, jotta se menee perille. Nollaan on vielä 55:stä pitkä matka.

Atradiuksen tilastoissa näkyy säännöllisesti, että vientikohteissa asiakkaiden halu ja kyky maksaa laskujaan vaihtelee paljon. Aivan kuten Suomessakin.

Luotolla myyminen on yrityksille kilpailukysymys. Miksi ostaja luottaisi myyjään niin paljon, että se maksaisi laskun etukäteen ennen tavaran tai palvelun toimitusta? Maksaisitko itse laskun etukäteen, jos olisit tilannut tavaraa esimerkiksi Kreikasta?

Siksi tuntuukin hämmästyttävältä, että samaisessa pk-barometrissa puolet vientiyrityksistä ilmoittaa käyttävänsä ennakkomaksua keinona saada rahat kassaansa. Paljonkohan vientikauppoja jää syntymättä?

Viennissä luottamus on isossa roolissa. Kumppanien on luotettava toisiinsa, jotta asiakassuhde syntyy ja säilyy. Samalla järkevä riskienhallinta kuuluu jokaisen yrityksen ydintoimintaan. Tai ainakin pitäisi kuulua.

Vanha viisaus pätee tässäkin: luottamus hyvä, mutta kontrolli paras.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.