Vihreän siirtymän näkymiä 4/2023

Hyökkäys Ukrainaan ravisteli energiamarkkinoita, ja nyt yritykset pohtivat, miten parantaa energiatehokkuutta ja tehdä vihreästä siirtymästä mahdollisimman sujuva.

Energiakriisi Euroopassa on mullistanut toimintaympäristöämme ja herätellyt yrityksiä tekemään uusia strategisia päätöksiä. Kriisin lyhyen aikavälin vaikutus on fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen; pitkän aikavälin vaikutus on päinvastainen. Energian korkeammat hinnat ja energiaturvallisuuden tarve ajavat erityisesti eurooppalaisia yrityksiä siirtymään entistä nopeammin uusiutuviin energialähteisiin ja vähentämään samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Vallitseva tilanne markkinoilla koskettaa meitä kaikkia, ja yritysten toimenpiteillä on suuri merkitys. Erityisesti päättäjillä on merkittävä rooli energiatehokkuuden varmistamisessa ja sen vaikutuksessa niin päästöihin kuin kilpailukykyyn. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että yrityksillä on jatkossakin edellytykset investoida energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin tuotantoprosesseihin.

Atradiuksen uusimmassa raportissa tarkastellaan uusiutuvien energialähteiden sekä öljy- ja kaasualan kehitysnäkymiä.

Uusiutuville energialähteille energiakriisi antaa lisää nostetta. Uusiutuvien energialähteiden ja sähköverkon osuus on vain murto-osa energiantuotannon kustannuksista. Investoinnit sähköverkkoon ovatkin avainasemassa sähköistyvässä maailmassa.

Öljyntuotannon huippu on nyt, mutta päättäväisempi siirtymäpolitiikka, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, voi vaikuttaa kysynnän vähenemiseen. Öljyn hinnan ennustetaan laskevan 64 dollariin barrelilta vuonna 2030 ja 60 dollariin vuoteen 2050 mennessä. Hinnoitteluun liittyy suurta volatiliteettia lyhyellä aikavälillä sen perusteella, miten sota Ukrainassa kehittyy, ja miten Kiinan kysyntä elpyy nyt, kun koronarajoitukset on poistettu.

Kaasun kysynnän ennustetaan saavuttavan pian huippunsa, mutta olevan jopa 40 prosenttia vähäisempää vuonna 2050. Venäjän odotetaan olevan edelleen maailman suurin kaasuntoimittaja vuonna 2050. Venäjän roolin kansainvälisessä energiakaupassa ennustetaan kuitenkin pienenevän voimakkaasti. Lähitulevaisuudessa kaasun hinnat pysyvät todennäköisesti korkeina ja epävakaina. Tämä koskee erityisesti Eurooppaa, koska se ostaa vähemmän kaasua Venäjältä ja joutuu turvautumaan kalliimpaan nesteytettyyn maakaasuun, millä on heijastusvaikutuksia muille tuontialueille, erityisesti Aasiaan.

Me Atradiuksella olemme sitoutuneet edistämään kaupankäyntiä ja kehittämään kestäviä ratkaisuja näinä haastavina aikoina. Vuosi 2022 oli jo kolmas koronapandemian varjostama vuosi. Hyökkäys Ukrainaan lisäsi epävarmuutta entisestään ja käynnisti tapahtumaketjun, joka levisi maailmantalouden läpi ja pakotti meidät sopeutumaan muuttuvaan riskiympäristöön, josta yritysten on entistäkin haastavampaa selvitä vahvempina.

Murros on siis alkanut. Nyt on kiinni fiksuista valinnoista, miten pärjäät muutoksen edessä. Energiatehokkuus, kilpailukyky ja päästöjen pienentäminen kulkevat nimittäin käsi kädessä.

Jos haluat lukea lisää aiheesta, lue koko raportti täältä.

 

Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja