Vientiyrityksille luvassa haastavat ajat 5/2019

Suomen vienti lepää edelleen perinteisen teollisuuden harteilla. Suurin osa tavaraviennin arvosta muodostuu kemian-, metalli-, paperi- ja metsäteollisuuden tuotteista sekä raskaista koneista.

Näihin harteisiin kohdistuu nyt myös suurin epävarmuus kansainvälisillä markkinoilla. Uusimmat ennusteemme Suomen tärkeimpien vientimaiden ja eri toimialojen suhdanteista lupaavat haastavia aikoja. Ekonomistiemme koostamassa ennusteessa on mukana 34 maata ja 14 eri toimialaa. Suomi ei ole maavertailussa mukana.

Toimialoittain katsottuna heikoimmat näkymät ovat maailmanlaajuisesti tekstiiliteollisuudessa, jonka suhdanne-ennuste on lähes jokaisessa maassa huono tai synkkä. Seuraavana listalla ovat rakentaminen, teräs-, metalli- ja paperiteollisuus sekä kestokulutushyödykkeet. Positiivisimmat näkymät ovat puolestaan rahoituspalveluissa, lääke- ja maataloudessa sekä ruuan tuotannossa.

Eri toimialojen maakohtaiset suhdanne-ennusteet antavat hyvän kuvan siitä, mitä on luvassa. Vaatteet eivät käy kaupaksi entiseen malliin, teräksestä on ylikapasiteettia ja metalliteollisuudella on vaikeuksia. Kysynnän lasku ja ylikapasiteetti kiristävät yritysten välistä kilpailua. Lopullinen vaikutus näkyy myös investoinneissa.

Suomalaisyrityksille tärkeimmistä vientikohteista parhaat näkymät ovat Hollannissa ja Yhdysvalloissa. Näin oli myös viime vuonna tehdyssä ennusteessa. Lisäksi lievästi positiivinen vire on Saksassa, Ruotsissa ja Kiinassa. Sen sijaan Englannissa ja Venäjällä on luvassa vaikeuksia.

Epävarmuus kasvattaa aina riskejä. Siitä kielii myös se tosiasia, että maksuehdot ovat kiristyneet ja maksukyvyttömien yritysten määrä on lisääntynyt Euroopassa. Ei ole lainkaan tavatonta, että 30 päivän maksuehto onkin nyt 60 päivää. Jokaisessa yrityksessä tiedetään, mitä maksuehtojen tuplaantuminen tarkoittaa kassanhallinnalle.

Isoilla yrityksillä on kokemusta siitä, miten muuttaa kaupankäynnin strategiaa, hallita riskejä ja suojata saataviaan. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tilanne voi olla toinen. Varsinkin, jos vientikokemusta on kertynyt vasta vähän aikaa.

Apua on syytä hakea ajoissa, sillä epävarmuus myyntisaatavista ei saa jarruttaa yrityksen kasvua.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.