Vastuullisuus tukee menestystä 12/2021

Koronapandemia on ravistellut meitä monin tavoin. Monilla yrityksillä liiketoiminnan tulevaisuus on joutunut vaakakaudalle.

Yritysvastuun keskeiset näkökulmat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, sillä johtaminen on keskittynyt silkkaan selviytymiseen. Yritysvastuun merkitystä ei kuitenkaan pidä unohtaa. 

Meidän pääasiallisena vastuualueenamme on menestyksekkään kaupankäynnin mahdollistaminen, joten suurin yritysvastuumme on liiketaloudellinen. Luottovakuutuksen avulla autamme yrityksiä suojaamaan myyntisaatavat riskeiltä, kuten asiakkaan maksukyvyttömyydeltä, yrityssaneeraukselta tai konkurssilta. Uskomme, että pelkkä yritysten kaupankäynnin tukeminen ei kuitenkaan riitä. Siksi pyrimme hallitsemaan asiakkaidemme riskejä läpinäkyvästi ja eettisesti ja tukemaan samalla YK:n Global Compactin (UNGC) kymmentä yritysvastuuperiaatetta. Yritysvastuu on tärkeä osa liiketoimintastrategiaamme, kulttuuriamme ja päivittäistä toimintaamme.

Onko teidän yrityksessänne otettu huomioon vastuullisuusnäkökulma?

Koronan johdosta muuttunut toimintaympäristö ei ole peruste jättää vastuullisuutta vähemmälle. Ihmisoikeuksia kunnioittamaton liiketoiminta luo yritykselle enemmän riskejä kuin kilpailuetua. Nyt olisi viimeistään aika herätä, mikäli yrityksen ihmisoikeusvaikutukset eivät vielä toteudu operatiivisella tasolla. 

Me Atradiuksella tunnistamme toimintamme suorat ja epäsuorat vaikutukset paikalliseen, kansalliseen ja globaaliin toimintaympäristöön. Lisääntynyt ymmärrys vastuullisuudesta on saanut meidät tarkastelemaan myös yrityksemme valintoja. Olemme ottaneet kestävän kehityksen osaksi päivittäistä toimintaamme ja edistämme aktiivisesti resurssien vastuulliseen käyttöön kannustavaa kulttuuria. Koulutamme työntekijöitämme ja kannustamme myös sidosryhmiämme noudattamaan linjauksiamme. 

Vastuullisuus tuo lisää arvostusta ja tarjoaa tätä kautta myös lisää mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Tärkeimpien sidosryhmien, kuten sijoittajien ja yritysasiakkaiden, odotukset ovat muuttuneet yritysvastuun merkitystä korostavaan suuntaan. Ottamalla huomioon kestävän kehityksen mahdollisuudet edistämme ympäristöä säästävien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Ole siis vastuullinen ja anna esimerkkiä muille, sillä pienimmilläkin asioilla on väliä. Tehdään ensi vuodesta yhdessä parempi ottamalla huomioon vastuullisuus päätöksenteossa.

Menestyksekästä uutta vuotta!

Käy lukemassa lisää yrityksemme vastuullisuudesta täältä.


Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja