Talouskasvu hidastuu – oletko varautunut? 1/2019

Epävarmuus euroalueella, Brexit ja kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä vaikuttavat negatiivisesti maailmantalouteen.

Uusi vuosi alkaa siis synkissä merkeissä eikä nousukiitoa ole näkyvissä lähivuosina.

On arvioitu, että pohjoismaisten talouksien kasvu tulee hidastumaan seuraavina vuosina, ja Suomen talouskasvun odotetaan jäävän jo vuonna 2020 Pohjolan heikoimmaksi. Kasvu hidastuu, vaikka maailmantalous on edelleen vahva. Uhkakuvia tulevaisuuteen luo kuitenkin se tosiasia, että matalan inflaation ja matalien korkojen kausi on päättymässä.

Onko yrityksesi ottanut nämä uhkat huomioon tulevassa kaupankäynnissä?

Monet yritykset ovat riippuvaisia viennistä, ja siksi kassavirta on syytä turvata. Markkinoille on luvassa runsaasti poliittista epävarmuutta, ja kauppasodat ovat yleinen uhka. Monilla vientiyrityksillä on kuitenkin vahva tilauskanta ja hyvä kilpailukyky markkinoilla.

Onkin ensisijaisen tärkeää, että yritys seuraa toimintaympäristönsä poliittisia ja taloudellisia olosuhteita eli maariskejä, jotka saattavat vaikuttaa mm. asiakkaiden maksukykyyn. Pahimmassa tapauksessa yritys ei saa myyntisaataviaan, kaupankäynti vaikeutuu ja johtaa mahdollisesti jopa konkurssiin.

Miksi ottaa turhia riskejä?

Atradiuksen luottovakuutuksella turvaat myyntisaatavat mahdollisilta maariskeiltä ja käyt kauppaa turvallisin mielin. Tunnemme erilaiset toimintaympäristöt ja paikalliset lainsäädännöt. On mahdollista valita esimerkiksi markkina-aluekohtaisesti, miltä riskeiltä haluaa suojautua.

Kassanhallinta on helpompaa, kun mahdolliset riskit on hyvin ennakoitu.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.