Löytyykö ässä hihasta? 9/2022

Yrityksille on tullut entistäkin tärkeämmäksi pohtia, mikä niiden kilpailuetu oikein on.

Inflaatio, pula osaavista työntekijöistä ynnä muut paljon palstatilaa saaneet ilmiöt aiheuttavat epävarmuutta. Varmaa on vain se, ettei epävarmuus tule hetkeen häviämään. Siitä pitää osaltaan huolen euroalueen inflaatio, jota tarkastelimme Atradiuksen tuoreimmassa talouskatsauksessa. 

Tämänhetkinen korkea inflaatio johtuu suurelta osin pandemiaan liittyvistä tekijöistä sekä Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyvästä energian hinnannoususta. Toisaalta inflaatio-odotukset eivät ole vielä irrottautuneet EKP:n virallisesta tavoitetasosta, minkä johdosta ekonomistimme uskovat, että inflaatio laskee lyhyellä aikavälillä. 

Tärkein syy tähän näkemykseen on se, että energian hintaräjähdyksen toistuminen on epätodennäköistä. Lisäksi euroalueen työttömyysaste, joka on kaikkea muuta kuin vähäpätöinen (yli 7 prosenttia), hillitsee palkankorotuspaineita, mikä puolestaan rajoittaa inflaation toisen kierroksen vaikutuksia. Oma roolinsa on luonnollisesti myös EKP:n jo tekemillä ja lähitulevaisuudessa jatkuvilla ohjauskorkojen nostopäätöksillä. 

Vaikka pinnalla kuohuu, yrityksillä on nyt tilaisuus tehdä tekoja, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja talouteen. Menestyvät yritykset tarttuvat muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin, mukauttavat omaa liiketoimintaansa ja vastaavat muuttuneeseen kysyntään. Lisäksi osaavat kumppanit ja onnistuneet teknologiavalinnat voivat tarjota korvaamatonta kilpailuetua esimerkiksi digitalisaation ja luottoriskien hallinnoinnin suhteen.

Tulee myös ottaa huomioon, että eri markkinoilla on eri tarpeet: se mikä toimii kotimaassa, ei välttämättä toimi kansainvälisillä markkinoilla. Avainasemassa onkin tuntea asiakkaat ja selvittää, mikä heille on tärkeää. 

Ole siis ajan hermolla ja tunne asiakkaasi pulssi. Siten pääset jo pitkälle.

Lue koko talouskatsaus täältä.
 

Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja