Historiallinen ennuste yritysten maksukyvystä 8/2017

On hienoa päästä ennustamaan historiallista vuotta. Suomalaisten yritysten maksukyky paranee nimittäin vauhdilla.

Atradiuksen uusimman ennusteen mukaan maksukyvyttömien suomalaisyritysten määrä laskee tänä vuonna peräti 15 prosenttia. Ensi vuosi jatkuu ennusteissa niin ikään suotuisasti.

Vain Hollanti pärjäsi Suomea paremmin, sillä siellä maksukyvyttömiä yrityksiä on 20 prosenttia vähemmän viime vuoteen verrattuna. Kaksinumeroisiin lukuihin pääsevät myös Uusi-Seelanti ja Portugali. Sen sijaan toisessa ääripäässä ovat hieman yllättäen Tanska ja Ruotsi. Jostain syystä läheisissä naapurimaissamme maksukyvyttömien yritysten määrä kasvaa ennusteen mukaan 7-8 prosenttia.

Miksi tämä vuosi on historiallinen suomalaisyritysten näkökulmasta?

Siitä syystä, että yritysten tilanne on ensimmäistä kertaa parempi sitten vuoden 2007. Atradius alkoi tuolloin mitata yrityksiä maksukyvyttömyysindeksillä. Ennusteessa indeksiluku laskee 91:een. Suomalaiset yritykset ovat hyvässä seurassa.

Indeksi on alle sadan kymmenessä maassa. Näitä ovat Suomen lisäksi Uusi-Seelanti, Hollanti, Japani, Saksa, Kanada, Itävalta, Yhdysvallat, Englanti ja Australia.

Maksukyvyttömien yritysten seuraaminen on erittäin tärkeää. Meille se on jopa luontaista, sillä Atradius toimii 52 maassa ja yhtiöllä on tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä.

Maksukyvyttömyys johtaa yleensä konkursseihin ja asiakasyritysten kannalta luottotappioihin. Tästä viimeisin ikävä esimerkki on perinteisen Seppälän ajautuminen konkurssiin. Joskus konkurssit tulevat myös yllätyksenä, kuten kävi Anttilan kohdalla.

Kukaan ei halua turhia luottotappioita, ja etenkin vientiä harjoittavien yritysten on syytä suojata saatavansa. Ruotsin ja Tanskan esimerkit osoittavat, että yritysten maksukyky voi heilahtaa nopeasti joko parempaan tai huonompaan.

Lue koko raportti täältä.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.