Dominoefekti jumittaa bisnestä ympäri Eurooppaa 11/2018

Suomalaisten vientiyritysten on syytä olla hereillä kansainvälisessä kaupassa.

Atradiuksen uusin, Länsi-Euroopan maiden yrityksille suunnattu kysely kertoo ikäviä uutisia dominoefektin laajenemisesta yritysten välisessä kaupankäynnissä. Kyselyyn vastanneista peräti 58 prosenttia ilmoittaa maksuviiveiden haittaavan jo yritysten liiketoimintaa. Taustalla on kaksi syytä. Ensinnäkin 42 prosenttia kaikista laskuista maksetaan vasta eräpäivän jälkeen ja toiseksi myyntisaatavien kierto on noussut keskimäärin 44 päivään.

Käytännössä vaikutukset näkyvät siten, että yritys joutuu viivyttämään omia maksujaan, kun asiakasyritykseltä ei saada rahoja kotiutettua. Käyttöpääoman puute voi hidastaa myös rekrytointeja ja investointeja. Dominoefekti on valmis. Laineet lyövät jo länsinaapuriimme Ruotsiin. Pelkästään tänä vuonna myöhässä maksettujen laskujen määrä on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. Joka kolmas lasku maksetaan Ruotsissa vasta eräpäivän jälkeen.

Nostan Ruotsin varoittavaksi esimerkiksi jo pelkästään siitä syystä, että se on meidän toiseksi suurin kauppakumppanimme. Suomi ei ollut tällä kertaa mukana kyselyssä, mutta suomalaiset vientiyritykset törmäävät myös aiempaa useammin maksuviiveisiin.

Yritysten maksuviiveet voivat vaikuttaa kummallisilta, kun Euroopassa on julkaistu vuosikaudet positiivisia talouslukuja. Syy heikentyneeseen maksuhaluun tai -kykyyn on kuitenkin raadollinen: kassa on tyhjä. Yksi vaikeuksiin ajautunut toimiala on rakentaminen. Toinen selitys maksuviiveisiin ovat monimutkaiset maksujärjestelmät ja maksujen hyväksymisprosessit kansainvälisessä kaupassa. Sähköisesti lähetetyt laskut ovat onneksi nopeuttaneet maksujen kotiuttamista.

Joka tapauksessa luottamus yritysten välillä horjuu. Joka kolmas vastaajista kieltäytyy myymästä laskua vastaan, jos asiakasyrityksen maksukyky on heikko tai maksuissa on ollut ongelmia.

Riskit maksuviiveistä ja jopa luottotappioista on syytä ottaa tosissaan. Niihin kannattaa myös varautua ennakoivasti ettei dominopalikka osu omaan yritykseen.

Juhani Laitala

Aiheeseen liittyviä sivuja

Western Europe: an increase in past due B2B invoices

Raportti

After a minor increase from 2016 to 2017, the proportion of past due B2B receivables in Western Europe increased again this year and stands at 41.8%.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.