Pitkä putki poikki: Luvassa lisää konkursseja 6/2019

Euroopasta ja muualta kuuluu ikäviä signaaleja.

Olen joutunut varoittelemaan yrityksiä koko alkuvuoden, eikä ekonomistiemme tekemä uusin talousennuste anna valitettavasti merkkejä paremmasta.

Ensimmäistä kertaa sitten finanssikriisin alkamisen maksukyvyttömien yritysten määrä kasvaa tänä vuonna maailmanlaajuisesti. Kahden prosentin kasvu ennusteessa ei ole sinällään hälyttävä, mutta viesti on selvä: jotain on vialla. Itse asiassa muutos huonompaan alkoi jo viime syksynä, vaikka se ei koko vuoden tilastoissa näkynytkään.

Länsi-Eurooppa ei ole poikkeus. Nyt on syytä varautua siihen, että kuuden vuoden positiivisen kehityksen jälkeen maksukyvyttömien yritysten määrä kääntyy Euroopassakin kasvuun. Maksukyvyttömyys johtaa lähes poikkeuksetta konkurssiin.

Ennusteen tietojen ei pitäisi yllättää ketään. Konkurssit ovat aina seurausta jostain. Tässä tapauksessa epävarmuutta luo erityisesti Kiinan ja USA:n välinen sapelienkalistelu. Euroalueen hiipuva talouskasvu näkyy puolestaan tavaroiden ja palvelujen heikentyvässä kysynnässä. Varsinkin Saksan vaikeudet heijastuvat koko Eurooppaan.

Meillä Suomessa kaikki on vielä hyvin. Maksukyvyttömiä yrityksiä on ennusteen mukaan kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tosin viime vuonna tilastoissa oli karmea 17 prosentin kasvupiikki. Sama piikki näkyy myös konkurssitilastoissa. Kuten olen jo aiemmin kirjoittanut, heikot luvut oli mahdollista laittaa osittain verottajan piikkiin, sillä vielä viime vuonna Verohallinnon tietojärjestelmään tehdyt muutostyöt vaikuttivat tilastointiin.

On kuitenkin turha kuvitella, että olisimme täällä jotenkin suojassa. Saksa ja Ruotsi ovat tärkeimmät kauppakumppanimme. Saksassa maksukyvyttömien yritysten määrä kääntyy kasvuun ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen, ja Ruotsissa negatiivinen kierre jatkuu jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Ikävien uutisten julkistaminen on aina helppoa, mutta yritykset kaipaavat varoitusten lisäksi ratkaisuja. Toistan joulukuussa esittämäni riskienhallintatoimenpiteet:

  • Tarkista asiakasyrityksesi maksutapakäyttäytyminen.
  • Peri saataviasi aktiivisesti.
  • Suojaa myyntisaatavasi.

Nämä ohjeet pätevät niin hyvinä kuin heikompinakin aikoina.

 

Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.