Kaikki tärkeimmät vientimaat painuvat punaiselle 9/2019

Ennuste synkkänä: Kaikki tärkeimmät vientimaat painuvat punaiselle.

Syksy ei tuo valoa tunneliin.

Kerroin jo alkukesästä, että maksukyvyttömien yritysten määrä kääntyy kasvuun maailmanlaajuisesti ensimmäistä kertaa sitten finanssikriisin alkamisen. Kesällä en ollut vielä huolissani tilanteesta, nyt olen.

Uusimmassa ennusteessa maksukyvyttömien yritysten määrä kasvaa globaalisti tänä vuonna 2,8 prosenttia. Yhdessä kvartaalissa ennuste on heikentynyt 0,8 prosenttiyksikköä. Suunta on huolestuttava.

Erityisen huolestuttavaa suomalaisyritysten kannalta on se, että tärkeimmissä vientimaissa valot vilkkuvat punaisina. Konkurssit lisääntyvät tänä vuonna Saksassa, Ruotsissa, USA:ssa, Hollannissa, Englannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Kiina, Venäjä ja Viro eivät ole mukana listauksessa.

Englantilaisyritykset maksavat Brexit-sekoilusta kalliin hinnan. Konkurssit lisääntyvät saarivaltiossa peräti 10 prosenttia. Muualla Euroopassa valmistava teollisuus on pulassa, kun vienti ei vedä.

Suomi sen sijaan ui vastavirtaan ja ennuste on säilynyt ennallaan. Konkurssien määrä laskenee kaksi prosenttia tänä ja ensi vuonna. Se on hämmästyttävää.

Muista poikkeavaa tilannetta voi selittää se, että Suomessa on muita maita enemmän pelkästään kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä. Ne ovat paremmin suojassa ainakin hetkellisesti. Myös vientiyritysten rakenne on muihin maihin verrattuna erilainen. Suomalaisyritykset vievät pääosin investointihyödykkeitä, jolloin kysynnän heikentyminen näkyy viiveellä.

Kesällä julkaistun vientikaupan rahoitusbarometrin mukaan mikroyrityksistä joka kolmas on kärsinyt luottotappioita. Suuryrityksistä peräti 70 prosenttia on kokenut saman kohtalon.

Vientiyritysten on syytä varautua kasvaviin luottotappioihin, jos riskienhallintaan ei panosteta. Jatkossa asiakasyritysten maksukyky on entistä heikompi.

 

Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.