Riskit korkealla: Kaksi kolmesta ei suojaa saataviaan

Lehdistötiedote

Helsinki, Syyskuu 2017 - Atradiuksen barometri ennustaa kehittyneiden markkinoiden maksukyvyttömyyden laskevan tänä vuonna 3,0% ja ensi vuonna 2,0%.

Luottovakuutuksiin erikoistuneen Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala haluaa herätellä vientiyrityksiä riskeistä, joihin ne eivät ole lainkaan varautuneet.

Taustalla on syyskuussa julkaistu pk-yritysbarometri, jonka mukaan vientiyrityksistä 65 prosenttia ei suojaa myyntisaataviaan. Luottotappiot uhkaavat, mikäli asiakasyritys ei kykene tai halua maksaa laskujaan.

"Intoa on tällä hetkellä enemmän kuin tietoa", Laitala sanoo.

Hänen mukaansa kasvua hakevien yritysten aika kuluu uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä niiden myyntiin ja myyntikanavien etsimiseen. Aika ja osaaminen eivät riitä riskienhallintaan.

"Läheisilläkin kauppakumppaneilla on aiempaa enemmän vaikeuksia selvitä maksuistaan. Ruotsissa ja Tanskassa maksukyvyttömien yritysten määrä kasvaa tänä vuonna arviolta 7-8 prosenttia. Myös norjalaisilla ja sveitsiläisillä yrityksillä on suomalaisyrityksiä heikompi maksumoraali", Laitala kertoo.

Tilastot ovat peräisin Atradiuksen elokuussa julkaisemasta yritysten maksukykyä selvittäneestä barometrista. Suurin syy pitkittää maksuaikoja on kassavarojen puute. Laitala kaipaa, että suomalaiset vientiyritykset tekisivät ensimmäisenä toimenpiteenä riskiarvion asiakkaistaan.

"Kuinka paljon riskiä voidaan ottaa yhdestä asiakasyrityksestä, jos se ei pysty maksamaan laskujaan? Jossain vaiheessa riski realisoituu joka tapauksessa. Kyse on vain siitä, miten siihen on varautunut", Laitala sanoo.

 

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.