Vastuullisuus

Kansainvälisenä luottovakuuttajana haluamme edistää menestyksekästä kaupankäyntiä. Olemme sitoutuneet toimimaan sekä eettisesti että ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kaupankäynti on välttämätöntä maailman taloudelliselle kehitykselle. Kaupankäynti mahdollistaa yritysten kasvun, mikä luo lisää työpaikkoja ja vähentää köyhyyttä. Kasvun on kuitenkin oltava kestävää. Siksi toimimme sidosryhmiemme kanssa siten, että voimme maksimoida kestävän yhteiskunnallisen arvon ja minimoida toiminnastamme aiheutuvat kielteiset sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.

Kestävyyssitoumuksemme

Tuemme YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta. Raportoimme vuosittain YK:n Global Compactille jatkuvasta sitoutumisestamme ja edistymisestämme kaikilla yritysvastuun osa-alueilla.

Lisäksi meistä tuli vuonna 2022 emoyhtiömme Grupo Catalana Occidenten kautta Net-Zero Insurance Alliancen jäsen, mikä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet muuttamaan luottovakuutustoimintamme nollapäästöiseksi vuoteen 2050 mennessä. Olemme yksi 20:stä tähän projektiin ensimmäisinä sitoutuneista vakuutusyhtiöistä koko maailmassa.

ESG liiketoimintamme ytimessä

Ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapa-asiat (ESG) ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Niistä on tullut keskeinen tekijä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämisessä, riskienhallinnassamme ja päivittäisessä toiminnassamme.

Konsernitasolla meillä on oma yritysvastuukomitea, jonka puheenjohtajana toimii talousjohtajamme, ja jossa on edustajia Atradiuksen maailmanlaajuisesta johtoryhmästä. Komitea työskentelee seuraavien yhdeksän eri osa-alueen parissa:

  1. ESG-tuotteet
  2. Vastuullinen sijoittaminen
  3. ESG-riskien hallinta
  4. Digitalisaatio ja innovaatiot
  5. Ympäristöasioiden hallinta
  6. Työntekijöiden kokemus (sisältäen tasa-arvosuunnitelman)
  7. Investoinnit yhteiskuntaan
  8. Eettisyys ja oikein toimiminen
  9. Viestintä ja sidosryhmäsuhteet

Yritysvastuukomitea kokoontuu säännöllisesti ja tekee tiivistä yhteistyötä emoyhtiömme Grupo Catalana Occidente S.A.:n (GCO) yritysvastuuhenkilöiden kanssa.

Paikallisella tasolla yksittäisillä työntekijöillä on mahdollisuus tehdä aloitteita erilaisten paikallisyhteisöjen hyväksi. Työntekijät ovat järjestäneet mm. siivouspäiviä, ruokakeräyksiä ja urheilutapahtumia, joilla on kerätty rahaa hyväntekeväisyyteen. Konserni kannustaa tällaisten aloitteiden sisäiseen markkinointiin ja antaa tapahtumille rahoitusta.

 

 

 

Australia business clean up day

 

 

 

Atradiuksen sitoutuminen eettiseen toimintaan kattaa yhteiskunnallisen, ympäristöllisen ja taloudellisen hyvinvoinnin. Haluamme osaltamme vahvistaa yhteiskunnallista hyvinvointia ja rakentaa parempaa huomista ympäristön huomioiden.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Atradiuksen toimitusjohtaja

Raportoinnin läpinäkyvyys

Kerromme ESG-sitoumuksistamme kattavasti ja läpinäkyvästi eri kanavien kautta. Vuonna 2021 Atradius-konserni osallistui Alankomaiden hallituksen puolivuosittaiseen, Alankomaiden kaksisataa suurinta yritystä kattavaan, Transparency Benchmark 
-tutkimukseen. Atradiuksen ESG-raportoinnin selkeyden ansiosta sijoituimme sijalle 9.

Lisäksi EcoVadis (Business Sustainability Rating Agent, Barcelona) mittasi kestävän kehityksen hallintajärjestelmämme laatua. Politiikkaamme, toimintaamme ja tuloksia arvioitiin 21 kestävyyskriteerin perusteella. Kriteerit ulottuivat ympäristöstä, työstä ja ihmisoikeuksista eettisyyteen ja kestäviin hankintoihin. Atradiuksen saama arvosana ylitti tutkimukseen osallistuneiden yritysten mediaaniarvosanan. 

Joulukuussa 2021 ESG-tutkimuksen maailmanlaajuinen johtaja Sustainalytics, jolla on lähes 30 vuoden kokemus yritysten kestävyyden arvioinnista, sijoitti Grupo Catalana Occidenten 300 arvioidun vakuutusyhtiön joukossa 12. sijalle.

Liityimme hiljattain Net-Zero Insurance Alliancen jäseneksi ja odotettavissa olevan yritysten kestävän kehityksen Due Diligence -tarkastusta koskevan EU-lainsäädännön myötä jatkamme edelleen virallisten ESG-standardien ja -raportoinnin mukaisten keskeisten tunnuslukujen kehittämistä.  

Kohti kestävää tulevaisuutta

Koemme, että meillä on jatkuva velvollisuus hallita liiketoimintamme eettisiä, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia riskejä sekä osallistua maailmanlaajuisiin ponnisteluihin, joiden tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka elää, työskennellä ja käydä kauppaa. ESG-kestävyyspolitiikkamme on tiiviisti linjassa emoyhtiömme Grupo Catalana Occidenten ESG-kestävyyssuunnitelman kanssa. Näin ollen jatkamme ponnisteluja edellä mainittujen yhdeksän osa-alueen parissa ja keskitymme ilmastonmuutoksen vastaisen työn, kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien, monimuotoisuuden, digitalisaation, innovoinnin ja työntekijäkokemuksen edistämiseen.