Vuosikertomukset

Vuosikertomus on täydellinen katsaus Atradiuksen toimintaan menneen vuoden aikana. Raportti sisältää koko vuoden tuloksen ja muuta taloudellista tietoa.

Atradiuksen vuosikertomus 2023 - Aika ajatella liiketoimintaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Annual Report 2023 | Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius auttaa asiakkaitaan sopeutumaan ja menestymään, sillä tunnemme nousevat trendit ja riskit, jotka vaikuttavat kaupankäyntiin. Antamamme tuen ansiosta asiakkaidemme on helpompi sopeutua muutoksiin ja tarttua mahdollisuuksiin. Näin voimme kasvattaa yhdessä liiketoimintojamme.

Ennen pandemiaa kriisit olivat tyypillisesti satunnaisia, ja niiden jälkeen yrityksillä oli aikaa pohtia tapahtunutta ja vakauttaa tilanne ennen seuraavaa iskua. Viime vuosina kriisi- ja häiriötilanteita on ilmennyt yhä tiheämmin, eikä niiden välissä ole juuri ollut aikaa vetää henkeä.

Suurten muutosten edessä on helppo keskittyä kielteisiin asioihin, mutta muutokset luovat myös mahdollisuuden ajatella liiketoimintaa, kenties uusista näkökulmista, reaktiona muuttuvaan riskimaailmaan. Häiriöt voidaan nähdä myös mahdollisuuksina kasvaa ja oppia. Tämä pätee kaikkiin yrityksiin, myös Atradiukseen.

Vuonna 2023 Atradiuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 2,4 %, sillä asiakaspysyvyys oli erinomaisella tasolla, ja vakuutetun liikevaihdon määrä kasvoi. Tämä kuvastaa Atradiuksen palvelutarjonnan vahvaa kysyntää ja palvelumme laadukkuutta. Korvaussuhde nousi 39,4 prosenttiin (38,7 % vuonna 2022), sillä joillain markkinoilla maksukyvyttömyystapauksia oli pandemiaa edeltänyttä tasoa enemmän, ja toiset markkinat olivat vielä sopeutumisvaiheessa. Vuoden 2023 kulusuhde oli 34,8 %, eli yhden prosenttiyksikön verran edeltävää vuotta korkeampi. Tämä oli seurausta jatkuvista investoinneista järjestelmien strategiseen kehittämiseen.

Liiketoimintanäkymät 

Maailmanlaajuisen kasvun odotetaan hidastuvan 1,9 prosenttiin vuonna 2024, mikä on heikoin kasvuprosentti sitten finanssikriisin (pandemian vuonna 2020 aiheuttama notkahdus pois lukien). Maailmanlaajuisen BKT:n odotetaan heikkenevän useissa suurissa talouksissa, kuten Yhdysvalloissa ja Kiinassa, etenkin vuoden 2024 alussa, minkä jälkeen kasvu elpynee hitaasti. Kaikkien keskeisten kehittyneiden markkinoiden – Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja euroalueen –  kasvun odotetaan pysyvän heikkona vuonna 2024. Kireä raha- ja finanssipolitiikka sekä ylimääräisten säästöjen ehtyminen rasittavat etenkin Yhdysvaltojen taloutta.

Kehittyvillä markkinoilla BKT:n kasvun ennustetaan hidastuvan hieman vuonna 2024. Kasvu on voimakkainta Aasiassa (4,6 %) kun taas Latinalaisen Amerikan kasvu hidastuu. Vuonna 2024 maksukyvyttömyystapausten odotetaan yleistyvän useimmilla markkina-alueilla, mistä seuraa aikanaan korvaushakemusten määrän maltillista kasvua. Kaiken kaikkiaan, vaikka talouden toiminta kautta maailman on osoittautunut ennakoitua kestävämmäksi, on edelleen riskejä, jotka voivat suistaa maailmantalouden raiteiltaan vuonna 2024.

Aiheeseen liittyviä sivuja

Johtoryhmä

Johtoryhmä ja hallintoneuvosto ohjaavat toimintaa ottaen huomioon sidosryhmiemme ja asiakkaidemme tarpeet.