Vuosikertomukset

Vuosikertomus on täydellinen katsaus Atradiuksen toimintaan menneen vuoden aikana. Raportti sisältää koko vuoden tuloksen ja muuta taloudellista tietoa.

Atradiuksen vuosikertomus 2021 – Muutos on meille mahdollisuus

 

 

 

 

 

Atradius Annual Report 2021 | Atradius

 

 

 

 

 

 

Atradius haluaa tarjota asiakkailleen aina parasta mahdollista palvelua ja olla läsnä kaikkialla, missä he käyvät kauppaa. Vuosi 2021 oli jälleen kerran muutosten vuosi, sillä pandemian jatkuvat vaikutukset toivat maailmankauppaan ja talouden keskeisiin ajureihin paljon epävarmuutta ja häiriöitä. Näistä haasteista huolimatta palveluidemme kysyntä säilyi vahvana, ja suoriuduimme vuodesta poikkeuksellisen hyvin, koska suhtauduimme muutokseen innostavana mahdollisuutena ja tulimme sen seurauksena entistäkin vahvemmiksi. Uskomme tämän sopeutumiskyvyn olevan ainutlaatuisen yrityskulttuurimme ansiota. 

Vuonna 2021 vakuutusmaksutulomme kasvoi 10,0 %, kun taas vahinkosuhde laski 27,8 prosenttiin. Näin ollen Atradiuksen vakuutus- ja palvelutoimintojen tulos nousi 282,1 % 302,5 miljoonaan euroon ja vuoden tulos 444,0 % 240,2 miljoonaan euroon. 92,9 %:n asiakaspysyvyys osoittaa, että olemme sitoutuneet asiakkaisiimme ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen haastavinakin aikoina.

Näkymät vuodelle 2022 

Vuonna 2022 maailman BKT:n ennustetaan kasvavan 4,5 %, mikä jää alle vuoden 2021 kasvun (5,7 %). Tarjonnan pullonkaulat hidastavat kasvua, ja  pandemian kehitykseen ja uusiin virusmuunnoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Kehittyvien markkinoiden ennustetaan kasvavan 4,9 %, mikä ylittää kehittyneille talouksille ennustetun 4,2 %:n kasvun. Talouden elpyminen on edelleen tiiviisti sidoksissa rokotuskattavuuteen, jonka pitäisi lisääntyä tänä vuonna rokotteiden saatavuuden parantuessa. Vuonna 2022 taloudelliseen ympäristöön vaikuttavat edelleen korkea inflaatio ja nousevat energian hinnat, mutta vahvat työmarkkinat ja kuluttajien jatkuva luottamus ja aktiivinen kulutus luovat puskuria. Jatkamme tasapainoisen ja asiakaskeskeisen riskienhallintastrategiamme noudattamista ja kasvu-uramme ylläpitämistä. Digitalisaatioprojektimme jatkuu, ja sisäiset IT-järjestelmämme kokevat vuoden 2022 aikana merkittäviä parannuksia, mikä tukee kasvuamme ja lisää tehokkuutta.

Vuosi 2021 oli vuosi, jolloin vastasimme haasteisiin ja kehityimme liiketoimintaympäristön mukana saavuttaaksemme erinomaisia tuloksia. Vaikka 2021 oli myös toipumisen vuosi, asiat eivät edenneet aivan mutkattomasti. Toimitusketjujen ongelmien, korkean inflaation ja uusien, erittäin tarttuvien Covid-19-muunnosten vuoksi jatkoimme ja jatkamme edelleen sopeutumista tiheästi ja dramaattisesti muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin. Olemme erittäin ylpeitä saavutettuamme vuoden 2021 tavoitteet näistä tekijöistä huolimatta.

 

 


 

Aiheeseen liittyviä sivuja

Johtoryhmä

Johtoryhmä ja hallintoneuvosto ohjaavat toimintaa ottaen huomioon sidosryhmiemme ja asiakkaidemme tarpeet.