Uhkana maksukyvyttömyys 5/2022

Maailmanpoliittinen tilanne haastaa yritykset miettimään strategiaansa uudelleen. Yritykset kohtaavat enenevissä määrin maksukyvyttömyyttä.

Herättelylle onkin aihetta, sillä joka viides vientiyritys on kärsinyt luottotappioista viimeisen kahden vuoden aikana. 

Atradiuksen uusimman maksukyvyttömyysraportin mukaan odotamme vuonna 2022 maailmantalouden nousevan vähitellen pois Covid-pandemiasta ja rajoituksia höllennettävän useimmissa maissa. Talouskasvun näkökulmasta näemme kuitenkin, että suurin osa talouksien uudelleen avaamisesta saaduista hyödyistä on jo käytetty. Maksukyvyttömyystapausten ennustetaankin lisääntyvän useimmilla markkinoilla vuosina 2022 ja 2023, kun valtiontuki monissa maissa lopetetaan. Lisäksi toimitusketjujen pullonkaulat, kasvava kulutuskysyntä ja Ukrainan sota painavat kasvua lisäämällä hintapaineita. 

Suurin vaikutus maailmantalouteen on raaka-aineiden hintojen nousulla. Arvioimme maailmanlaajuisen inflaation olevan 6,1 prosenttia vuonna 2022, jolla on negatiivinen vaikutus kuluttajien ostovoimaan ja maailmanlaajuiseen BKT:n kasvuun.

Nostaako markkinoiden epävarmuus hikikarpaloita otsalle?

Aina löytyy keinoja, joilla pystyt suojaamaan yritystäsi maksukyvyttömyydeltä ja konkurssilta. Monilla yrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, miten luottovakuutus toimii. Luottovakuutuksen käyttäminen on helppoa ja sen hinta on merkittävästi halvempi verrattuna muihin suojausmekanismeihin esimerkiksi remburssiin. Erityisesti vientiä harkitsevien ja harjoittavien yritysten kannattaa tutustua luottovakuutukseen, sillä kilpailu markkinoilla on kiristynyt. Keskeisiä perusteita luottovakuutuksen käytölle ovat:

  1. Luottotappioiden minimointi ja vahvempi tase
  2. Kilpailuetu markkinoilla mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisen kautta
  3. Rohkeus kasvattaa liiketoimintaa uusille markkinoille ja hankkia uusia asiakkaita
  4. Mahdollisuus parempien rahoitusehtojen neuvottelemiseen pankista

Kerromme mielellämme lisää, miten turvaat myyntisaatavasi riskeiltä. Tilanteet voivat muuttua nopeasti, joten kannattaa toimia ajoissa.

Lue koko raportti täältä.
 

Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja