Teetkö kauppaa Aasiaan? 10/2017

Tunnollisuus ja ahkeruus liittyvät voimakkaasti aasialaiseen työntekemisen kulttuuriin. Ne ovat arvostettuja luonteenpiirteitä. Harmi, että tunnollisuus ei ulotu enää aasialaisiin yrityksiin.

Keräsimme barometriimme tietoa yritysten maksutapakäyttäytymisestä seitsemästä Aasian maasta ja Australiasta. Mukana ovat muun muassa Kiina, Intia, Indonesia, Japani ja Singapore. Voin vain todeta, että tulokset ovat yhtä ikäviä kuin Euroopassa.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä maksuehto on nyt keskimäärin 30 päivää. Siitä huolimatta aasialaiset yritykset saavat myyntisaatavat kotiutettua kotimaisilta ja ulkomaisilta yritysasiakkailtaan vasta 55 päivässä. Lähes puolet kaikista laskuista maksetaan vasta eräpäivän jälkeen.

Jos siis teet kauppaa Aasiaan, varaudu siihen, että saat myyntisaatavat vasta noin kahdessa kuukaudessa. Vastaajayrityksistä peräti 89 prosenttia ilmoitti, että asiakkaat ovat jossain vaiheessa maksaneet laskuja myöhässä. Lisäksi 2,1 prosenttia saamatta jääneistä maksuista kirjautuu lopulta luottotappioiksi.

Syyt laskujen myöhässä maksamiseen ovat samat kuin muuallakin maailmassa. Kassassa ei joko ole rahaa tai laskujen maksamisen prosessi on tehty liian monimutkaiseksi. Tuntuu uskomattomalta, että maissa, joissa talouskasvu on yli kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna, kärsitään samoista ongelmista kuin Euroopassa eli kassan riittämättömyydestä.

Olen käyttänyt termiä dominoefekti, ja se toimii tässäkin yhteydessä. Jos kotimainen tai ulkomainen asiakas jättää laskunsa maksamatta alkuperäisessä aikataulussa, se heijastuu välittömästi eteenpäin. Myös Suomeen. Luotolla myyntiä ei voi lopettaa, sillä Aasiassa se on yleisempi tapa käydä kauppaa kuin Euroopassa. Sen sijaan myyntisaatavat voi suojata.

Myyntisaatavien suojaaminen on kasvava trendi, ja barometrin mielenkiintoisin tieto liittyy aasialaisten yritysten käyttäytymiseen. Lähes joka kolmas yrityksistä aikoo suojautua mahdollisilta luottotappioilta paremmin kuin tähän mennessä. Syinä tähän ovat Aasian talouskasvun epävarmuus, Brexitin vaikutukset ja Yhdysvaltojen protektionismi.

Ero on hätkähdyttävä, kun aasialaisyritysten käyttäytymistä vertaa eurooppalaisiin yrityksiin. Euroopassa eletään paljon huolettomammin.

Kysymys kuuluu: ovatko aasialaiset ylivarovaisia vai eurooppalaiset liian luottavaisia?

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.