Pelaako yrityksesi uhkapeliä? 10/2019

Suuryritykset kärsivät toistuvasti viennin luottotappioista ja menettävät tämän kautta kassavirtaa ja jopa tärkeitä kauppoja.

Nykypäivän epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ei kannata pelata venäläistä rulettia sen suhteen, maksaako tuttu liikekumppani vai ei. Ottaako yrityksesi turhia riskejä?

Talouskasvu on hidastunut, joskaan taantuma ei ole vielä edessä. Maailmantalouden epävarmuus koettelee yrityksiä ja johtaa viennin kasvun hidastumiseen euroalueella. Miksi et tekisi varotoimia turvataksesi yrityksesi liiketoimintaa?

Nämä ovat kysymyksiä, joita kannattaa pohtia.

Atradiuksen ekonomistien uusin maksukäytäntöbarometri tutki Itä-Eurooppaa, jossa luottoriskit ovat kasvaneet – samalla kun BKT:n kasvu on hidastunut. Itä-Euroopan talouskasvun ennustetaan kuitenkin jatkuvan Turkin heikoista talousnäkymistä huolimatta. Talouskyselyyn vastanneista jopa 62,7 % kertoi käyvänsä kauppaa luotolla B2B-asiakkaidensa kanssa, ja tämä näyttäisikin olevan talouskasvun avaintekijä. Itä-Euroopassa riskit ovat suuret erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan alalla, etenkin koska Itä-Euroopassa vain 39 % tutkituista toimittajista käytti luotonhallintakeinona mahdollisen ostajan luottokelpoisuuden arviointia ennen kaupantekoa. Vaikka ajallaan maksettujen laskujen osuus onkin parantunut, maksuajat ovat ajoittain pitkiä. Tuotantosektorilla maksuajat ovat pisimmät: keskimäärin 41 päivää laskutuksesta.

Tunnetko sinä asiakkaasi tarpeeksi hyvin voidaksesi jatkaa kaupankäyntiä turvallisin mielin? Tuntemalla liikekumppanit on mahdollista minimoida ennakolta turhat riskit. Epäluotettavia kumppaneita tulee väkisinkin vastaan myynnin kasvaessa. Lisäksi kauppasotien aiheuttama epävarmuus markkinoilla vaikuttaa vahvasti myös Eurooppaan.

Kansainvälistyminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia, mutta lisää myös haasteita yrityksille. Menestys on kiinni monesta tekijästä. Sisu voi viedä pitkälle, mutta se ei aina riitä. Riittävä riskienhallinta onkin kaiken A ja O.

Luottovakuutuksella parannat kilpailukykyä ja kasvatat vientimarkkinaosuutta. Atradiuksella on tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä, ja tämä tieto on arvokasta. Saat rohkeutta tehdä kauppaa uusien liikekumppanien kanssa, kun tiedät kassavirran olevan turvassa mahdollisilta riskeiltä.

Turhia uhkapelejä ei kannata harrastaa, kun turvallisempiakin vaihtoehtoja on tarjolla.

Uusimman maksukäytäntöbarometrin voit lukea täältä.

 

Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.