Onko yrityksesi kassa turvattu? 2/2019

Viime vuonna laitettiin vireille ennätysmäärä konkurssihakemuksia.

Konkurssien määrä on kasvanut lähes kaikilla toimialoilla lukuunottamatta teollisuus- ja kaivostoimintaa ja se tulee varmasti kasvamaan myös lähivuosina. Yrityksiä ajavat ahdinkoon epävarmuus markkinoilla, kasvun hidastuminen ja muuttunut kulutuskäyttäytyminen.

Riskit ovat siis kasvaneet, ja monesti tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään valitettavasti liian myöhään. Ennakointi on kaiken ydin. Esimerkiksi myyntisaatavat kannattaa suojata, mikäli haluaa nukkua yönsä rauhassa ja käydä kauppaa turvallisesti. Miten sinun yrityksesi on turvannut kannattavuutensa ja huomioinut riskit?

Kotimainen kaupankäynti on kärsinyt sekä sääntelystä että verotusmuutoksista. Sen sijaan ulkomainen kysyntä pysynee vielä vakaalla tasolla. Kaikki on siis kiinni siitä, mitä vientimarkkinoilla tulee tapahtumaan. Talouskasvu tulee hiipumaan, mutta tilanne ei kuitenkaan ole täysin lohduton.

Maksuviiveet ja luottotappiot ovat kuitenkin yleisiä ja jarruttavat pahimmassa tapauksessa kaupankäyntiä merkittävästi. Miksi siis luottaisit sokeasti yhteistyökumppaniisi näinä epävarmoina aikoina? Atradiuksen luottovakuutuksen avulla käyt kauppaa levollisemmin mielin  missäpäin maailmaa tahansa, silä Atradiuksella on tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä.

Niillä yrityksillä, joilla riskienhallinta on kunnossa, on myös enemmän varaa pelata markkinoilla. Luottovakuutus mahdollistaa myynnin kasvattamisen ja suojaa myyntisaatavasi asiakkaan maksukyvyttömyydeltä tai konkurssilta. Konkurssi saattaa nimittäin tapahtua aivan yllättäen, ilman että ehdit reagoida tilanteeseen ajoissa.

Kysymys kuuluukin, miksi et pelaisi varman päälle?

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.