Onko tämä uusi normaali? 3/2023

Voimakas inflaatio heikentää yritysten mahdollisuuksia saada kohtuuhintaista rahoitusta.

Onko tämä tilapäinen tilanne, vai onko tämä "uusi normaali"? Onko inflaatio jo saavuttanut huippunsa?

Inflaation osalta nykytilannetta voidaan kuvailla haastavaksi. Inflaatio on edelleen haitallisen korkea monissa suurissa talouksissa. On kuitenkin merkkejä siitä, että inflaatio on saattanut saavuttaa huippunsa. Esimerkiksi euroalueella inflaatio oli tammikuussa alimmillaan kahdeksaan kuukauteen (8,5 %).

Mutta mitä tapahtuu koroille?

Kun inflaation odotetaan heikentyvän, on perusteltua kysyä, laskevatko korotkin pian. Lyhyt vastaus on kyllä, mutta eivät lähikuukausina. Keskuspankeilla on edessään vaikeaa tasapainoilua. Korkojen nousu hillitsee inflaatiota, mutta luo haasteita taloudelle. Yksi näistä haasteista on yritysten rahoituksen kallistuminen.

Yritykset tarvitsevat rahoitusta kattaakseen päivittäiset juoksevat kustannukset, investoidakseen uusiin laitteisiin ja siirtyäkseen uusille markkinoille. Yritykset pystyvät usein selviytymään taloudellisista myrskyistä, mutta nykyiset vastatuulet ovat arvaamattomia. Tilanne nostaa hien otsalle, kun tulevaisuudesta ei ole varmaa tietoa.

Miten yritysten kannattaa nyt toimia?

Kun kustannukset nousevat, monet yritykset harkitsevat hinnankorotuksia. Kustannusten nousun siirtämistä myyntihintoihin rajoittavat kuitenkin monet tekijät, kuten asiakkaiden vähentynyt ostovoima, kysynnän joustavuus ja yrityksen asema markkinoilla suhteessa kilpailijoihin.

Jos yritykset eivät voi siirtää korkeampia kustannuksia asiakkailleen, niiden on löydettävä muita ratkaisuja. Jotkut leikkaavat tuotantoa, mikä alentaa kustannuksia. Toiset harkitsevat investointeja kustannustehokkaampiin tuotantoprosesseihin, mutta nousevat rahoituskustannukset ovat tehneet tästä vaihtoehdosta kalliin.

Talousmyrskyn keskellä on joka tapauksessa ensisijaisen tärkeää pitää huolta yrityksen kassavirrasta, jotta liiketoiminta voi jatkua. Lisäksi tulee huolehtia riskienhallinnasta kauaskantoisesti. Maailma on muuttunut arvaamattomammaksi, ja luottotappioita on alkanut ilmetä myös suurten yritysten kanssa käytävässä kaupassa.

Jos haluat lukea lisää aiheesta, lue koko artikkeli täältä.

 

Juhani Laitala

Kirjoittaja on Atradius Suomen maajohtaja