Numerosarja todistaa – Into voittaa riskit 9/2017

Tämä numerosarja kertoo paljon: 47-36-65. Numeroiden takaa löytyy mielenkiintoista tietoa. Kyse on ensinnäkin prosenttiluvuista.

Ensimmäinen luku, 47, tarkoittaa sitä, että lähes joka toinen suomalaisyritys on joko voimakkaasti kasvuhaluinen tai kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Voimakkaasti kasvuhaluisia yrityksiä on ollut vuosikausia noin joka kymmenes. Toinen luku, 36, kuvaa niiden yritysten määrää, jotka aikovat laajentua uusille markkinoille joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kolmas luku, 65, kertoo karusti yritysten uskosta asiakkaan maksukykyyn ja –haluun. Kaksi kolmesta ei suojaa vientikaupan myyntisaatavia mitenkään. Tiedot ovat peräisin syyskuussa julkaistusta pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 5 000 yritystä ympäri Suomea.

Tuntuu, että into ja riskeihin varautuminen eivät aivan kohtaa tällä hetkellä. Eivätkä ole kohdanneet vuosikausiin. Miksi näin?

Kasvua hakevien yritysten aika kuluu uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä niiden myyntiin ja myyntikanavien etsimiseen. Aika ja osaaminen eivät riitä riskienhallintaan. Eikä tarvitsekaan, siihen on apua saatavilla.

Luottovakuutusyhtiö Atradiuksen elokuussa julkaistu barometri osoitti, että läheisilläkin kauppakumppaneilla on kasvavia vaikeuksia selvitä maksuistaan. Ruotsissa ja Tanskassa maksukyvyttömien yritysten määrä kasvaa tänä vuonna arviolta 7-8 prosenttia. Myös norjalaisilla ja sveitsiläisillä yrityksillä on suomalaisyrityksiä heikompi maksumoraali.

Maksukyvyttömyys ei ole siis pelkästään eteläeurooppalaisten yritysten ongelma. Riski on syytä huomioida ja tietoa pitää jakaa eteenpäin kaikkiin vientiä harjoittaviin yrityksiin. Tietoa nimittäin tarvitaan.

Ensimmäisenä askeleena niin pienten kasvuyritysten kuin suuryritysten johdon ja omistajien pitää tehdä riskiarvio. Kuinka paljon riskiä voidaan ottaa yhdestä asiakasyrityksestä, jos se ei pysty maksamaan laskujaan? Arvio johtaa yleensä heräämiseen ja toimenpiteisiin.

Riski realisoituu joka tapauksessa. Kyse on vain siitä, että milloin ja miten siihen on varautunut.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.