Osakkeenomistajat

Atradius on yksityinen yhtiö, jonka omistavat kokonaisuudessaan Grupo Catalana Occidente, S.A. ja Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Alla listatut yritykset ovat Atradiuksen osakkeenomistajia. Kaaviosta näet osakkeiden omistussuhteet. Tarkempi selvitys omistajasuhteista löytyy konsernin englanninkielisiltä sivuilta.

 

 

Aktionärsstruktur Atradius Kreditversicherung

Osakkeenomistajista

Grupo Catalana Occidente (GCO) on joko suoraan tai välillisesti ryhmän vakuutusyhtiöiden emoyritys ja listattuna Barcelonan sekä Madridin pörsseissä.

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) omistaa 73,84% Grupo Catalana Occidentesta.

GCO omistaa 83,20% Atradiuksen osakkeista, joista 35,77% omistaa joko suoraan tai välillisesti 47,43% emoyritys Grupo CyC.

Aiheeseen liittyviä sivuja

Vuosikertomukset

Vuosikertomus on täydellinen katsaus Atradiuksen toimintaan menneen vuoden aikana. Raportti sisältää koko vuoden tuloksen ja muuta taloudellista tietoa.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.