Historia

Vuonna 2020 juhlimme 95-vuotista taivaltamme ja jatkamme kotimaisen sekä kansainvälisen kaupan tukemista maailmanlaajuisesti.

Meillä on vahva historia ja olemme kasvaneet sekä orgaanisesti että yritysfuusioiden ja -ostojen kautta. Jokaisella Atradiukseen yhdistyneellä yrityksellä on taustallaan runsaasti kokemusta, mikä vahvistaa entisestään liiketoimintaamme.

Atradius – Yli 95 vuoden kokemuksella

Atradiuksen juuret ovat Hollannissa Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij -nimisessä yrityksessä (”NCM”). NCM perustettiin vuonna 1925 hollantilaisten yritysten kaupankäynnin edistämiseksi. Vuonna 1932 NCM solmi sopimuksen Hollannin valtion kanssa vientiluottopalveluiden tuottamisesta paikallisille yrityksille. Tämä sopimus on yhä voimassa osakkuusyhtiömme (Atradius Dutch State Business) kautta.

Saksassa Atradiuksen historia alkaa puolestaan yrityksestä nimeltään Gerling Kreditversicherung (Gerling Credit), joka perustettiin vuonna 1954. Se oli Gerling-konsernin luottovakuutuksiin keskittynyt haara, joka avasi ensimmäisen kansainvälisen sivuliikkeensä Sveitsissä vuonna 1962. Gerling Credit oli ensimmäinen yksityinen luottovakuuttaja, joka tarjosi vientiluottoturvaa.

Kansainvälistyminen

Kaupankäynnin kansainvälistyminen ja vilkastuminen 1900-luvun jälkipuoliskolla johti useiden luottovakuutusyhtiöiden fuusioitumiseen. Myös NCM ja Gerling Credit ostivat  luottovakuutus- ja perintäyhtiöitä.

Loppujen lopuksi myös NCM ja Gerling Credit fuusioituivat vuonna 2001 ja syntyi Gerling NCM, joka muutti nimekseen Atradius vuonna 2004. Tässä vaiheessa Gerlingin osakkeet osti kansainvälinen rahoitusalan yritysten ryhmittymä, johon kuuluivat Swiss Re, Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, johtava espanjalainen rahoituspalvelualan yritys Seguros Catalana Occidente ja Crédito y Caución.

Tammikuussa 2008 Atradius yhdistyi espanjalaisen Crédito y Cauciónin kanssa vahvistaakseen edelleen asemaansa kansainvälisillä luottovakuutusmarkkinoilla. Samaan aikaan, Grupo Catalana Occidente S.A. tuli Atradiuksen suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Atradius on nyt yksi suurimmista kansainvälisistä luottovakuutusyrityksistä. Tarjoamme luottovakuutuksia, takauksia ja perintäpalveluita ja olemme läsnä yli 50 eri maassa.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.