Credit-to-Cash Briefings

The Atradius Credit-to-Cash Briefings offer free business guidance designed to support you as you manage the day-to-day operation of your business. They include useful checklists.

Credit Management Fundamentals

To guarantee efficient credit management, you’ll need to look at every area of your business operation. Credit Management Fundamentals provides a best practice checklist, with tips that range from general credit guidelines to staff training and benchmarking.

Comprehensive risk assessment of your receivables

For a strong balance sheet, you’ll need to do more than check the credit rating of your customers. It’s also a good idea to conduct a thorough analysis of your receivables structure, both past and present, to help identify potential exposure to risk.

Ten steps to prompt payment

The secret of timely collections lays in the systematic and consistent credit management practices that should underpin your relationship with every customer.

Efficient collection calls

Picking up the phone to remind a customer about an unpaid account allows you to maintain, or even build, a more personal relationship. But before you make the call check on our ideas to make sure the call is the best it can be.

Dealing with late payment excuses

Unfortunately some businesses make up excuses to explain away delays in settling invoices. Here are some examples of the more common excuses and tips on how to best deal with them.

Early detection of default risks

Businesses almost never go into insolvency overnight. You can take steps to protect your business from the failure of others by looking out for warning signs. Use this checklist to help you monitor key indicators.

Note: the Credit-to-Cash briefings are available in English only.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.