Johtoryhmä

Johtoryhmä ja hallintoneuvosto ohjaavat toimintaa ottaen huomioon sidosryhmiemme ja asiakkaidemme tarpeet.

 

 

Atradius Management Board 2017

 

 

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluu viisi jäsentä ja se on vastuussa siitä, että Atradius saavuttaa vaaditut tavoitteet ja että haluttu tulos saavutetaan valittujen strategioiden ja toimintatapojen kautta.

Yhtiökokous nimittää johtoryhmän jäsenet hallintoneuvoston asettaman palkitsemis- ja nimitystoimikunnan suositusten perusteella.