Luottovakuutus on pelastanut yrityksiä kriisiltä 1/2017

Anttilan konkurssi herätti. Se oli myös kova opetus, sillä konkurssi tuli lähes kaikille yllätyksenä.

Heti Anttilan jälkeen seurasi valimoyhtiö Componentan yrityssaneeraus ja nyt viimeisimpänä tavarataloketju Hong Kongin yrityssaneeraushakemus.

Tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat ovat olleet varpaillaan. Vähittäiskauppa ei nimittäin ole ainoa toimiala, joka on rakennemurroksen kourissa. Tavarantoimittajien varovaisuus ei suinkaan ollut Hong Kongin ongelmien syy, vaan seurausta ongelmien kasaantumisesta.

Kuinka paljon yritys voi sitten luottaa toiseen yritykseen? Onko mahdollista, että tuttu ja pitkäaikainen kumppani ajautuu yllättäen vaikeuksiin? Miten riskeiltä voi suojautua? Hyviä kysymyksiä. Varsinkin, jos tavaraa tai palvelua on myyty luotolla niin kuin yritysten välisessä kaupankäynnissä on tapana. Ja jos luottamus on ainoa turva.

Jokaisessa yrityksessä on syytä miettiä, kuinka paljon on valmis ottamaan riskiä ja iskuja vastaan? Suojauskeinoja nimittäin löytyy. Niistä luottovakuutus on erinomainen vaihtoehto. Luottovakuutus tarkoittaa jo nimensä mukaisesti sitä, että yritys vakuuttaa myyntisaatavat eli suojautuu riskeiltä.

Atradius vakuutti esimerkiksi Anttila-velkojien saatavia miljoonilla euroilla. Luottovakuutusasiakkaat ovat saaneet vakuutetut myyntisaatavat takaisin vakuutuskorvauksen muodossa. Osalla yrityksistä on ollut toimitusta edeltävän riskin suoja. Se tarkoittaa, että Atradius korvaa valmistuskustannukset, jos tuotteita ei voi myydä muualle.

Luottovakuutuksessa vahinkotapahtuma on konkurssin lisäksi myös yrityssaneeraus. Yrityssaneerauksessahan velkoja leikataan yrityksen toiminnan tervehdyttämiseksi. Luottovakuutus on pelastanut monet yritykset kriisiltä. Pahimmassa tapauksessa yhden suuren asiakkaan maksukyvyttömyys voi ajaa yrityksen jopa konkurssiin.

Luottamus kumppaniin on tärkeää. Tärkeintä on kuitenkin turvata oman yrityksen jatkuvuus. Kaikissa tilanteissa.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.