Atradius Suomi

Atradiuksen Suomen toimistossa Helsingissä työskentelee luottovakuuttamisen, takaamisen ja riskienhallinnan asiantuntijoita.

Toimintamme Suomessa

Olemme erikoistuneet luottovakuuttamiseen, takauksiin ja perintäpalveluihin. Tavoitteenamme on luoda kestäviä asiakassuhteita. Teemme kanssasi tiivistä yhteistyötä, jotta ymmärrämme liiketoimintaasi ja voimme tarjota ratkaisuja, joista yrityksesi todella hyötyy.

Suomen kansantalous on riippuvainen viennistä. Atradius on merkittävässä roolissa tukiessaan kansainvälisesti toimivien suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Kansainvälinen verkostomme mahdollistaa sen, että pystymme vastaamaan suomalaisten asiakkaidemme moninaisiin tarpeisiin sekä koti- että vientimarkkinoilla. Toisin sanoen tarjoamme asiakkaillemme sekä paikallisia että maailmanlaajuisia tuotteita ja palveluita. Suomalaisten yritysten lisäksi palvelemme myös ulkomaisten yritysten Suomessa toimivia konserniyhtiöitä. Nämä saavat meiltä palvelua suomeksi ja juuri samoin sopimusehdoin kuin niiden emoyhtiön sopimuksessa on sovittu.

Palvelemme sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä. Luottovakuutustuotteillamme suojaat myyntisaatavasi, perintäpalvelumme auttaa erääntyneiden saatavien perinnässä ja takaustemme avulla täytät sopimuksiin usein sisältyvät ehdot vakuuksien tai takuiden asettamisesta.

 

Luottovakuutus

Luottovakuutustoimintamme jakautuu kotimaan luottovakuutukseen ja luottovakuutus suuryrityksille. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme paneutumaan erityyppisten yritysten liiketoimintaan ja tarpeisiin. Tarvittaessa pystymme räätälöimaan luottovakuutustuotteemme vastaamaan aina juuri sinun yrityksesi tarpeita, koska kotimarkkinayritysten tarpeet voivat olla erilaisia kuin vientiyritysten tarpeet. Samoin suuryritysten luotonhallintaprosessit eroavat pk-yritysten käytännöistä. Tarjoamme luotonhallintasi tueksi lisäksi myös monipuolisia online-palveluita kuten Atradius Atrium ja Atradius Insights.

Takaukset

Eri markkinat vaativat erilaisia takauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi toimitustakaukset, urakkatakaukset ja takuuaikaiset takaukset. Tällä tavoin yrityksesi pystyy täyttämään sopimusvelvoitteensa. Takauksia antaessamme emme edellytä vastavakuutta ja veloitamme takausprovisiot vain todellisen vastuun ja todellisten päivien mukaan. Atradiuksen antamien takausten edunsaajia ovat sekä julkinen että yksityinen sektori kuten valtio, kaupungit, kunnat, julkishallinto ja yksityiset yritykset. Maailmanlaajuisesti toimivana vakavaraisena vakuutusyhtiönä Atradius on laajasti hyväksytty takaaja; takauksemme kelpaavat niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Perintäpalvelut

Perintäpalvelumme sisältyvät automaattisesti luottovakuutussopimuksiimme ja asiakkaamme voivat käyttää niitä Atrium -tunnuksillaan. Tarjoamme perintäpalveluita myös erillisenä palveluna Collect@Net -palvelun kautta. Valitsemme kuhunkin perintätoimeksiantoon parhaiten soveltuvan lähestymistavan ja tiedämme kokemuksesta, että ennakoiva lähestymistapa — esimerkiksi ajoissa laadittu maksusuunnitelma — johtaa usein parhaaseen lopputulokseen.

Henkilökuntamme Suomessa

Suomen toimistossamme työskentelee 25 henkilöä, jotka vastaavat myynnistä, asiakaspalvelusta, riskienhallinnasta ja sisäisistä toiminnoista.

Liiketoimintavastaavat

Juhani Laitala, maajohtajaJuhani Laitala, maajohtaja

Juhani Laitala on toiminut Atradius Suomen maajohtajana vuodesta 2010. Hän siirtyi Atradiukseen Pohjola Pankin Yrityspankista toimittuaan useiden vuosien ajan pankki- ja rahoitusyhtiöpalveluiden parissa. Koulutukseltaan Juhani on kauppatieteiden maisteri.

Harri Nurminen, luottovakuutusjohtajaHarri Nurminen, luottovakuutusjohtaja

Harri Nurminen on Atradius Suomen luottovakuutusjohtaja ja osa Suomen johtoryhmää. Harri on työskennellyt Atradiuksessa ja sitä edeltäneissä luottovakuutusyhtiössä (Pohjola ja Gerling) vuodesta 1997. Harri vastaa tiimeineen myynnistä, asiakkuuksista ja asiakaspalvelusta. Harri on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Arja Fagerström, luottovakuutusjohtajaArja Fagerström, luottovakuutusjohtaja

Arja Fagerström vastaa Atradius Suomen Global-yksiköstä sekä Special Products -toiminnoista. Hän on myös osa Suomen johtoryhmää. Hän on työskennellyt Atradiuksen Global-yksikössä vuodesta 2006. Ennen Atradiusta Arja on toiminut muun muassa Euler Hermes Suomen Underwriting-osaston johtajana. Hänellä on kokemusta myös luotto- ja takausvakuutuksen jälleenvakuutustoiminnoista Sveitsissä.
 

Atradius Global Suomi vastaa suomalaisten suuryritysten kansainvälisistä vakuutusratkaisuista ja palvelee ulkomaisten suuryritysten tytäryhtiöitä Suomessa. Special Products -yksikkö puolestaan tarjoaa ratkaisuja yksittäisten projektien tai muiden erityisratkaisujen vakuuttamiseen. Arja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Jyrki Ohinen, takausvakuutusjohtajaJyrki Ohinen, takausvakuutusjohtaja

Jyrki Ohinen on Atradius Suomen takausvakuutusjohtaja ja osa Suomen johtoryhmää. Hän on työskennellyt Atradiuksessa ja sitä edeltävissä yhtiöissä vuodesta 2001 lähtien vastaten maaorganisaatioista ja takaustoiminnoista. Aikaisemmin hän on työskennellyt yritysrahoituksen parissa Vakuutusosakeyhtiö Garantiassa ja säästöpankkiryhmässä eri tehtävissä vastaten sekä myynnistä että riskinhallinnasta.

Jyrki vastaa yhtiön takaustoimintojen kasvusta, kannattavuudesta ja yleisjohdosta Suomessa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri pääaineena kansantaloustiede. Hän on suorittanut ensin alemman korkeakoulututkinnon Portland State Universityssä USA:ssa ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon Vaasan korkeakoulussa.

Markus NiinikoskiMarkus Niinikoski, riskienhallintajohtaja

Markus Niinikoski on Atradius Suomen riskienhallintajohtaja ja osa Suomen johtoryhmää. Hän on työskennellyt Atradiuksessa vuodesta 2015. Markuksella on monipuolinen kokemus vaativissa rahoitusalan tehtävissä johtavissa pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän on suorittanut kauppatietieteiden maisterin tutkinnon Suomessa ja täydentänyt opintojaan ja työkokemustaan Lontoossa.

Markuksen johtaman yritystutkijatiimin vastuulla on suomalaisista yrityksistä koostuvan luottoriskiportfolion hallinta ja yrityskohtainen riskinmääritys (underwriting). Markus tiimeineen seuraa aktiivisesti kansainvälisillä markkinoilla ja eri toimialoilla tapahtuvia muutoksia palvellen Atradiuksen asiakkaita niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Atradiuksen historia Suomessa

  • Vakuutusyhtiö Pohjola aloittaa luottovakuutustoiminnan 1960-luvulla
  • Tanskalainen BG Garanti Forsikringsselskab A/S aloittaa toimintansa Suomessa 1997
  • Saksalaisen Gerling-konsernin norjalainen tytäryhtiö, Gerling Nordic Kredittforsikring AS (GNK) ostaa Pohjolan luottovakuutustoiminnot vuonna 1999
  • Hollantilainen Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. (NCM) perustaa vuonna 2001 sivuliikkeen Suomeen ja ostaa BG Garantin, joka fuusioituu NCM:n kanssa
  • Gerling ja NCM fuusioituvat vuonna 2003 ja syntyy Gerling NCM
  • Gerling NCM:n nimi muutetaan muotoon Atradius vuonna 2004