Organisaatiorakenne

Monikansallisen yrityksemme rakenne on suunniteltu optimoimaan tehokkuutta ja vähentämään sääntelyn monimutkaisuutta.

 

Atradius Group Organisation Chart

 

Sulautuminen

Me Atradiuksella pyrimme jatkuvasti optimoimaan yritystämme. Osana tätä kaksi eurooppalaista luottovakuutuksen alalla toimivaa tytäryhtiötä (Atradius Credit Insurance N.V. ja Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.U.) sulautuivat yhdeksi luottovakuutus-, takaus- ja perintätoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi 30. joulukuuta 2016.

Samanaikaisesti sulautumisen yhteydessä CYC:n toiminimi muutettiin muotoon Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reasecuros (”Atradius Crédito y Caución”) ja yhtiön kotipaikka on Espanja. Sulautuminen koski ainoastaan Atradius Credit Insurance N.V. -yhtiötä ja sen sivuliikkeitä. Yhtiörakenne muiden Atradius N.V. -holdingyhtiön tytäryhtiöiden osalta pysyy muuttumattomana.

Sulautumisella selkeytimme konsernirakennettamme, mikä yksinkertaisti hallintorakennettamme ja mahdollistaa synergiaetujen toteuttamisen liiketoiminnassamme.

 

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

Aiheeseen liittyviä sivuja

Johtoryhmä

Johtoryhmä ja hallintoneuvosto ohjaavat toimintaa ottaen huomioon sidosryhmiemme ja asiakkaidemme tarpeet.

Johto ja hallinto

Asiakaspalvelun peruskirjan ja innovaatioiden kautta olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden parhaita tuotteita.

Osakkeenomistajat

Atradius on yksityinen yhtiö, jonka omistavat kokonaisuudessaan Grupo Catalana Occidente, S.A. ja Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.