Vuosikertomukset

Vuosikertomus on täydellinen katsaus Atradiuksen toimintaan menneen vuoden aikana. Raportti sisältää koko vuoden tuloksen ja muuta taloudellista tietoa.

Atradiuksen vuosikertomus 2022 - Kestävyyttä haastavina aikoina

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Annual Report 2022 | Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius on sitoutunut edistämään kaupankäyntiä ja kehittämään kestäviä ratkaisuja näinä haastavina aikoina. Vuosi 2022 oli jo kolmas koronapandemian varjostama vuosi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi epävarmuutta entisestään ja käynnisti tapahtumaketjun, joka levisi maailmantalouden läpi ja pakotti meidät sopeutumaan muuttuvaan riskiympäristöön. Tässä dynaamisessa ympäristössä, jossa epävarmuus on edelleen ennennäkemättömän suurta ja riskit jatkuvasti haasteina kaikkialla maailmassa, yrityksemme ja henkilöstömme ovat työskennelleet yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa  löytääkseen parhaat toimintatavat.

Vuonna 2022 Atradiuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 17,1 %, ja vahinkosuhde nousi 38,7 %:iin. Näin ollen Atradiuksen vakuutus- ja palvelutoiminnan tulos kasvoi 37,1 % 414,8 miljoonaan euroon, ja vuoden tulos 38,3 % 332,2 miljoonaan euroon. 93,5 prosentin asiakaspysyvyys havainnollistaa asiakkaiden luottamusta Atradiukseen ja Atradiuksen palvelujen vahvaa kysyntää.

Liiketoimintanäkymät 

Maailmantalouden kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2023, sillä maailmantalous horjuu vuoden alkupuoliskolla taantuman partaalla.  Maailman bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vain 1,3 prosenttia, mikä on heikoin kasvulukema sitten finanssikriisin.  Kasvu hidastuu etenkin kehittyneissä talouksissa, joiden odotetaan kasvavan kaikkiaan vain 0,2 %. Euroalueelle, Yhdysvaltoihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennustetaan jopa lievää taantumaa. Kehittyvien talouksien näkymät ovat myönteisemmät, sillä niiden ennustetaan kasvavan 2,9 %. Lisäksi joidenkin markkina-alueiden, kuten Kiinan ja Intian, arvioidaan kasvavan tätäkin vahvemmin.  Maksukyvyttömyystapausten määrän ennustetaan palautuvan useimmilla markkinoilla normaalille, pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Kaiken kaikkiaan maailmantalouteen kohdistuvat riskit ovat edelleen suuria, ja nykyisen riskiympäristön vuoksi yritysten on entistäkin haastavampaa selvitä vahvempina.

Aiheeseen liittyviä sivuja

Johtoryhmä

Johtoryhmä ja hallintoneuvosto ohjaavat toimintaa ottaen huomioon sidosryhmiemme ja asiakkaidemme tarpeet.