Vuosikertomukset

Vuosikertomus on täydellinen katsaus Atradiuksen toimintaan menneen vuoden aikana. Raportti sisältää koko vuoden tuloksen ja muuta taloudellista tietoa.

Vuosikertomuksemme antavat kattavan kuvan Atradiuksen toiminnasta ja tuloksesta. Voit ladata tuoreimman vuosikertomuksen ja sen tiivistelmän tämän sivun alalaidasta (Download Adobe Reader).

Atradiuksen vuosikertomus 2016 – Tulevaisuuden johtamista

 

 

 

Atradius Annual Report Cover 2016

 

 

 

Atradius pyrkii helpottamaan asiakkaiden luotonhallintaa ja tukee heidän liiketoimintansa kasvua. Investoimme uusiin palveluihin ja hyödynnämme markkinoiden mahdollisuuksia. Strategiamme on tarjota laadukkaita palveluita ja erottua kilpailijoistamme: meillä ihmiset ja globaali jalanjälki ovat avainasemassa.

Vuosi 2016 on ollut menestyksekäs. Olemme toteuttaneet mielenkiintoisia projekteja, jotka tukevat Atradiuksen menestystä tulevaisuuden luotonhallinnassa. Juuri asiakaslähtöisyys pitää meidät alan eturintamassa.

Tilikauden voitto kasvoi 1,761 miljoonaan eli kasvua oli 2,5% vuoteen 2015 verrattuna (1,718 miljoonaa). Kiinteällä valuuttakurssilla mitattuna kasvua oli 3,4%. Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa liikevaihto kasvoi Atradiuksen laajentumistavoitteiden mukaisesti. Myös Global, Takaukset  ja Perintä kasvattivat liikevaihtoaan.

Olemme tyytyväisiä 211,8 miljoonan euron voittoon, joka on 18,8% enemmän kuin vuonna 2015.

Näkymät

Maailmanlaajuisen ja alueellisen kaupan näkymät ovat vuonna 2017 epävarmoja. Lukuisten kauppasopimusten odotettavissa olevat uudelleenneuvottelut eri puolilla maailmaa saattavat hidastaa kansainvälisen kaupan kasvua. Haittavaikutuksena voi lisäksi olla maksuhäiriöiden lisääntyminen, sillä kaupankäyntikustannusten odotetaan kasvavan. Tästä syystä yritykset kokevat paineita kassanhallinnan parantamiseksi ja ajantasaisten ostajatietojen saamiseksi. Perintäpalveluiden tarve valvoa paremmin ostajien luottokelpoisuutta sekä periä erääntyneitä myyntisaatavia kasvaa.

Isidoro Unda, johtoryhmän puheenjohtaja, kommentoi: "Joka vuosi yritykset kohtaavat uusia potentiaalisia esteitä myynnin kasvulle ja maksuriskien hallinnalle. Atradiuksessa on vahva yrityskulttuuri, joka keskittyy varmistamaan, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin myyntisaamisten turvaamiseksi. Teemme tämän laajentamalla luottovakuutus-, luottotieto- ja perintäpalveluita uusille markkinoille, parantamalla jatkuvasti ostajatietojen saatavuutta ja tarjoamalla uusia palveluita asiakkaillemme.”

Aiheeseen liittyviä sivuja

Johtoryhmä

Johtoryhmä ja hallintoneuvosto ohjaavat toimintaa ottaen huomioon sidosryhmiemme ja asiakkaidemme tarpeet.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.