Ajankohtaista

"Luottovakuutus on välttämätöntä kansainvälisillä markkinoilla. Ei ole järkevää pitää itse tietämystä yllä asiakkaiden luottokelpoisuudesta."

Talousjohtaja, suomalainen vientiyritys

Tutustu täällä Atradiuksen ajankohtaisiin artikkeleihin ja uutisiin, jotka käsittelevät kohderyhmillemme tärkeitä aiheita Suomessa ja maailmalla.

Yritysten luottoriskit 2020 -tutkimus

Atradius tutki keväällä 2020 suomalaisten yritysten talousjohdon näkemyksiä luottoriskeistä.

Yritysten luottoriskit 2020, Atradius tutki, talousjohto vastasi
Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.