Vastuullisuus

Uskomme tulevaisuuteen, joka perustuu ympäristön ja yhteisön kannalta kestävään kaupankäyntiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man staring at horizon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtenä maailman suurimmista luottovakuuttajista meillä on oma vaikutusvaltainen roolimme maailmankaupassa. Se edellyttää meiltä nyt ja tulevaisuudessa jatkuvaa sitoutumista innovointiin ja kestävien liiketoimintatapojen tukemiseen. Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä omassa liiketoiminnassamme ja haluamme tukea myös asiakkaitamme harjoittamaan vastuullista kaupankäyntiä.

ESG-hallinto

Atradiuksella on ESG-aloitteiden kehittämistä varten perustettu komitea, jonka puheenjohtajana toimii talousjohtajamme Claus Gramlich-Eicher. Komitean muodostavat eri liiketoiminta-alueitamme ja konsernitoimintojamme edustavat johtajat. Lisäksi meillä on ESG-päällikkö, joka edistää ja koordinoi ESG-aloitteitamme maailmanlaajuisesti ja valvoo kestävän kehityksen aloitteiden operatiivista hallinnointia kansainvälisissä liiketoiminnoissamme. Toukokuussa 2024 aloitimme ESG-raportointitoiminnot.

Atradiuksen vastuullisuusaloitteet ja raportointi ovat yhtenäiset emoyhtiömme GCO:n (Grupo Catalana Occidente) kanssa. GCO:n kestävän kehityksen yleissuunnitelmaan 2024-2026 ja GCO:n vuoden 2023 kestävyysraporttiin pääset tämän sivun alareunan kohdasta Lisämateriaalia.

Kestävän kehityksen yleissuunnitelmamme 2024-2026

Vuonna 2023 teimme yhdessä emoyhtiömme (GCO) kanssa tarkan analyysin yksilöidäksemme tärkeimmät strategiassamme käsiteltävät osa-alueet.

Kestävän kehityksen yleissuunnitelmamme rakentuu neljästä pilarista ja kymmenestä strategisesta linjasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability Master Plan 2024-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokainen pilari sisältää joukon toimia GCO:n kestävän kehityksen yleissuunnitelman 2024-2026 mukaisesti. Vuosina 2024-2026 toteutamme seuraavat vaiheet:

Hyvä hallintotapa

Pyrimme vahvistamaan ESG-hallintotapojamme ja ottamaan ESG-periaatteet käyttöön arvoketjussamme seuraavasti:

 • Järjestämme ylimmälle johdolle jatkuvaa kestävän kehityksen koulutusta, jotta he saavat tietoa strategisten päätösten tekemiseksi ja yhtiön kestävän kehityksen toimien johtamiseksi.
 • Sidomme tietyn prosenttiosuuden ylimmän johdon muuttuvasta palkkio-osasta kestävän kehityksen yleissuunnitelman toteutumiseen, jotta strategiset päätökset sovitettaisiin yhteen kestävän kasvun kanssa.
 • Lisäämme naisten prosenttiosuutta johtokunnassamme monimuotoisuuden edistämiseksi ja monipuolisempien näkökulmien huomioimiseksi päätöksenteossa.
 • Kehittämme arvoketjumme Due Diligence -järjestelmää vähentääksemme mahdollisia ESG-riskejä.

Kestävä liiketoiminta

Pyrimme sisällyttämään kestävän kehityksen osaksi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä seuraavasti:

 • Sisällytämme kestävyyskriteerit Underwriting-politiikkaamme.
 • Esittelemme asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja.
 • Yhdenmukaistamme sijoituspolitiikkamme emoyhtiömme GCO:n vahvistamien kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

Sosiaalinen vastuu

Keskitymme ihmisiin, kykyihin ja yhteiskunnalliseen panokseen seuraavasti:

 • Edistämme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa lisäämällä naisten osuutta sekä keskijohdossa että ylimmässä johdossa ja pienentämällä palkkaeroja organisaation kaikilla tasoilla.
 • Edistämme uusia työskentelytapoja saadaksemme kyvykkäitä työntekijöitä ja pitääksemme heidät yrityksessämme.
 • Kehitämme uusia aloitteita edistääksemme työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä käytäntöjä ja sosiaalisia etuisuuksia.
 • Osallistumme enemmän paikallisyhteisöjen sosiaaliseen toimintaan.

Ympäristövastuu

Pyrimme hiilineutraaliustavoitteeseemme seuraavasti:

 • Määrittelemme asteittain etenevät tieteellisesti perustellut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet kaupalliselle vakuutuskannallemme saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.
 • Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä päätoimipaikoissamme 50 prosenttiin liiketoimintamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

  Seuraamme edistymistämme ja raportoimme siitä.

Kestävän kehityksen yhteistyö

Tuemme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Raportoimme tästä emoyhtiömme GCO:n kautta.

Osana GCO:ta Atradius on allekirjoittanut myös UNEP-FI:n kestävän vakuutustoiminnan periaatteet ja UNPRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Kestävyysluokituksemme

Toukokuussa 2023 EcoVadis myönsi Atradiukselle pronssisen mitalin tunnustuksena kestävän kehityksen saavutuksistamme, joiden ansiosta olemme EcoVadisin arvioimista yrityksistä parhaan 50 prosentin joukossa

Atradiuksen ESG-luokitus Moody'silta on ”neutraali-matala” (CIS-2). Tämä osoittaa ympäristöriskien ja sosiaalisten riskien rajallista vaikutusta luottokelpoisuusluokitukseemme ("A1", näkymät vakaat).

GCO:n kestävyysluokitus on saatavilla GCO:n verkkosivuilta.