Takauslajit

Atradiuksen takausvalikoimasta saat esimerkiksi ennakkomaksutakaukset, työaikaiset takaukset, takuuajan takaukset, tarjoustakaukset, toimitustakaukset, jne.

Takauslajit

Atradiuksen takausvalikoimasta saat esimerkiksi ennakkomaksutakaukset, työaikaiset takaukset, takuuajan takaukset, tarjoustakaukset, toimitustakaukset, ympäristölupatakaukset, maksuntakaukset, tullitakaukset ja RS-takaukset.

Työaikainen takaus

Yleistä
Urakoitsija järjestää asiakkaalleen työaikaisen takauksen urakkasopimukseen perustuvien velvoitteidensa hoitamisen vakuudeksi.

Hyvä tietää työaikaisesta takauksesta
Työaikainen takaus (”urakkatakaus”) antaa edunsaajalle suojaa sen varalta, ettei urakoitsija pystyisi jostain syystä täyttämään työaikaisia velvoitteitaan.

Suomessa rakennusalan työaikaiset takaukset perustuvat useimmiten rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE). Työaikainen takaus on tyypillisesti 10 % urakkasummasta. Se voi lisäksi kattaa myös muutos- ja lisätyöt ja/tai sisältää alistusehdon. Työaikainen takaus erääntyy yleensä kolme kuukautta urakan valmistumisen jälkeen.

Esimerkit löydät alta.

 

Tarjoustakaus

Yleistä
Yrityksen osallistuessa kilpailutukseen sitä voidaan vaatia antamaan tarjoustakaus. Atradius takaa tilaajalle, että tarjouksentekijä pysyy tarjouksessaan ja allekirjoittaa varsinaisen toimitussopimuksen.

Hyvä tietää tarjoustakauksesta
Tarjoustakaus antaa kilpailuttajalle varmuuden siitä, että yritys pysyy tarjousaikana tarjouksessaan ja pystyy tarjouskilpailun voittaessaan antamaan sopimuksen edellyttämät takaukset. Tarjoustakauksen voimassaolo päättyy yleensä silloin, kun sopimus on allekirjoitettu kilpailutuksen voittaneen yrityksen kanssa.

Esimerkit löydät alta.

Tender guarantee

(12.0KB PDF)

  

 Garantityper

Toimitustakaus

Yleistä
Tavarantoimittaja antaa asiakkaalleen toimitustakauksen sopimukseen perustuvien velvoitteidensa hoitamisen vakuudeksi.

Hyvä tietää toimitustakauksesta
Toimitustakauksia käytetään esimerkiksi koneita ja laitteistoja myytäessä. Toimitustakaus korvaa usein samaan projektiin aiemmin annetun ennakkomaksun takauksen. Atradius takaa tilaajalle, että toimittaja/urakoitsija suorittaa projektin tai tavarantoimittaja valmistaa tilatun hyödykkeen sopimuksen mukaisesti. Toimitustakaus on periaatteessa samanlainen kuin rakennusalalla käytettävä työaikainen takaus eli urakkatakaus.

Esimerkit löydät alta.

Delivery guarantee

(12.0KB PDF)

 

 


 

worker with pad

Ennakkomaksutakaus

Yleistä
Ennakkomaksutakaus antaa tilaajalle varmuuden siitä, että hän saa maksamansa ennakkomaksun takaisin, jos myyjä tai urakoitsija ei pysty toimittamaan sopimusvelvoitteitaan.

Hyvä tietää ennakkomaksutakauksesta
Ennakkomaksut ovat tyypillisesti 20−30 % tilauksen kokonaishinnasta. Myyjä tai urakoitsija toimittaa ennakkomaksutakauksen tilaajalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mutta takaus astuu voimaan vasta siinä vaiheessa, kun tilaajan maksama ennakkomaksu on tullut myyjän tai urakoitsijan tilille. Atradius takaa tilaajalle tämän maksaman ennakkomaksun palauttamisen, jos myyjä/urakoitsija ei täytä sovittua sitoumusta.

Esimerkit löydät alta.

Advance payment

(105.0KB PDF)

Takuuajan takaus

Yleistä
Atradius takaa, että toimittaja/urakoitsija täyttää takuuaikaiset velvoitteensa

Hyvä tietää takuuajan takauksesta
Suomessa rakennusalan takuuaikaiset takaukset perustuvat useimmiten rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE). Takuuajan takaus on tyypillisesti 5 % urakkasummasta. Se voi lisäksi kattaa myös muutos- ja lisätyöt ja/tai sisältää alistusehdon. Takuuajan takaus erääntyy yleensä kolme kuukautta urakan takuuajan päättymisen jälkeen.

Esimerkit löydät alta.

Warranty

(103.0KB PDF)

Maksuntakaus

Yleistä
Maksuntakaukset toimivat vakuuksina monille erityyppisille maksusuorituksille.

Hyvä tietää maksuntakauksista
Maksuntakaus antaa edunsaajalle varmuuden siitä, että hän saa sopimukseen perustuvan maksusuorituksen asiakkaaltaan. Maksuntakaus voi olla esimerkiksi vuokratakaus, maksamattoman kauppahinnan takaus, tullitakaus tai eri tyyppisten ympäristölupien vakuudeksi annettu takaus.

Esimerkit löydät alta.

Payment guarantee

(11.0KB PDF)