Market Monitor - Focus op ICT sector - Frankrijk

Markkinakatsaus

  • Ranska
  • elektroniikka- ja ICT-sektori

01 toukokuu 2015

Net als in 2014 zien de vooruitzichten voor de Franse ICT-sector er redelijk gunstig uit voor 2015; de omzet zou met 2% moeten groeien.

Frankrijk

  • IT segment groeit door meer bedrijfsinvesteringen
  • Geen toename van betalingsachterstanden verwacht
  • Tal van bedrijven hebben krappe marges en een lage vermogensverhouding

Volgens het Xerfi-instituut steeg de verkoop in het Franse IT-segment met 5% in 2014, vooral door het feit dat Franse bedrijven hun IT-uitgaven opdreven – met name voor nieuwe servers en analytische apparatuur voor big data. De software-, consultancyen dienstenactiviteiten waren goed voor EUR 49,5 miljard (een stijging van 1%). Voor de technologieën in verband met SMAC (Social, Mobile & Analytics in the Cloud) en SaaS (Software as a Service) werd een omzetstijging van respectievelijk 22% en 30% geboekt.

De pc-verkoop werd in 2014 verder gekannibaliseerd door tablets, die de belangrijkste groeifactor waren in de hardwaresector. In het vierde kwartaal van 2014 vertraagde de verkoop van tablets echter ook (16% minder ten opzichte van het jaar voordien) en daalden de verkoopprijzen (een derde van alle tablets werd voor minder dan 100 euro verkocht). In 2014 steeg de verkoop van smartphones met 15,2%, tot 18,2 miljoen stuks.

Net als in 2014 zien de vooruitzichten voor de Franse ICT-sector er redelijk gunstig uit voor 2015; de omzet zou met 2% moeten groeien.

Men verwacht dat de IT-uitgaven verder zullen stijgen door de expansie van cloud computing, de democratisering van big data en de behoefte aan meer mobiliteit – nu een ‘must have’ voor tal van Franse bedrijven – waardoor de vraag naar servers en IT-consultancy wordt opgedreven.

Men verwacht dat het aantal softwarepublicaties met 3,4% zal groeien. Ook computerhardware zou moeten toenemen om het upgraden van infrastructuren in verband met de ontwikkeling van SMAC- (verwachte groei van 18%) en SaaS-projecten (verwachte
groei van 25%) te ondersteunen.

Dat gezegd zijnde verwacht men dat de verkoop van tablets verder zal dalen, zowel in volume als in waarde (tussen 2010 en 2014 daalde de gemiddelde prijs met meer dan 60%). Volgens GfK zullen in 2015 5,5 miljoen tablets worden verkocht, 11,3% minder dan het jaar ervoor (na een stijging van 70% in 2013 en 2% in 2014).

Ondanks de algemene groei kampen tal van Franse IT-bedrijven en producenten van consumentenelektronica met structureel krappe marges en een vermogensverhouding die vaak niet groter is dan 15%. IT-dienstverleners werken met een EBITDA-marge (winst vóór rente, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen) van slechts 7%, tegenover 14% voor software-uitgevers. De groothandelsmarges voor hardware komen zelden boven de 10% uit. IT-dienstverleners concurreren voor activiteiten met een beperkte meerwaarde, terwijl softwareprogrammeurs en -uitgevers meer marktmacht hebben en hogere prijzen
kunnen afdwingen. In 2015 zullen de marges krap blijven en zullen de werkkapitaalvereisten opnieuw een pijnpunt voor tal van ICT-bedrijven zijn. Men verwacht dat sommige ICT-groothandelaren onder de devaluatie van de euro zullen lijden, aangezien de meeste aankopen buiten Europa worden gedaan en in USD worden gefactureerd.

We verwachten dat de betalingsachterstanden over het algemeen stabiel zullen blijven de komende maanden, gelet op de bevredigende cashreserves van veel elektronica-/ICT-bedrijven. Bovendien zullen de banken hun kredietfaciliteiten herzien, op basis van de positieve balansen voor 2014. Maar het lijdt weinig twijfel dat de banken niet gauw een lening zullen toestaan aan bedrijven die zwak presteren.

De matige daling van het aantal faillissementen eind 2014 zou op een bevredigende trend van de verzekeringsclaims in de ICT-sector moeten wijzen, die nog altijd als vrij laag, stabiel en aanvaardbaar qua volume wordt beschouwd. Ons acceptatiebeleid voor lage limieten is versoepeld om de klantentevredenheid te maximaliseren, maar voor sommige groothandelsactiviteiten kozen we eind 2014 voor een meer conservatief beleid (frequentie
van claims groter dan het totale Franse gemiddelde). We moeten er rekening mee houden dat veel elektronica-/ICT-bedrijven nog een groot risico lopen, vooral zeer kleine bedrijven
met een beperkte vermogensbasis die een verdere daling van de marges moeilijk aan zullen kunnen. Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers blijft het een uitdaging om late betalingen door hun grootste klanten op te vangen.

Lisämateriaalia

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.