Country report Sweden 2018

Maaraportti

  • Ruotsi
  • maataloussektori,
  • auto- ja kuljetussektori,

15 toukokuu 2018

A potential downside risk to the economic performance could be the high household debt in case of sharp house price decreases and interest rate increases.

Sweden trade
Sweden key figures
Sweden sectors

The insolvency environment

Insolvencies increased in 2017

Swedish business insolvencies increased 5.6% in 2017 after three years of annual decreases. However, in 2018 a turnaround is expected, with a 3% decrease forecast.

Sweden insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2018, but remains robust

The Swedish economy is forecast to grow 2.4% in 2018 after increasing 2.7% in 2017. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in previous years.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2017 and is expected to remain close to 2% in 2018. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

A potential downside risk to the economy could be high household debt, triggered by housing demand and easy access to credit. In 2017 the household debt-to-disposable-income-ratio was more than 180%, making private households vulnerable to sharp house price decreases and interest rate increases.

 

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.