Seitsemän maata nousee ylitse muiden

Lehdistötiedote

Helsinki, Maaliskuu 2017 - Atradius ennustaa mistä löytyy lupaavimmat kasvumarkkinat vuonna 2017

Luottovakuutusyhtiö Atradius listasi potentiaalisimmat kasvumarkkinat yrityksille. Lupaavimmat kasvumarkkinat löytyvät tänä vuonna varsin eksoottisista maista. Luottovakuutusyhtiö Atradiuksen listalla ovat Intia, Indonesia, Kenia, Norsunluurannikko, Peru, Chile ja ainoana eurooppalaisena Bulgaria.

Esimerkiksi Intian bruttokansantuote on kasvanut viime vuosina keskimäärin yli seitsemän prosenttia. Norsunluurannikolla kasvu on ollut sitäkin kovempaa. Atradius ennustaa molempiin maihin lähes 7,5 prosentin kasvua myös tälle vuodelle.

Atradius Suomen maajohtajan Juhani Laitalan mukaan listalla olevien maiden kasvun taustalla on kolme yhdistävää tekijää.

"Keskiluokka kasvaa ja ikärakenne on hyvä. Se vaikuttaa positiivisesti kulutukseen ja kasvattaa investointitarpeita. Kaiken taustalla ovat poliittiset päätökset, jotka tukevat uudistuksia", Laitala sanoo.

Eniten investointi- ja kehitystarpeita on maataloudessa, konepaja-, elektroniikka-, rakennus- ja kemian teollisuudessa. Jo pelkästään Bulgariassa suomalaisyritystenkin tuotteille ja palveluille on kysyntää maatalouden lisäksi rakennus- ja kemian teollisuudessa.

Laitala kertoo seuranneensa mielenkiinnolla kevään pk-yritysbarometrin lukuja, joiden mukaan suomalaisten pk-yritysten vienti on kasvussa. Barometriin vastanneista 23 prosenttia ilmoitti harjoittavansa vientiä ja liiketoimintaa ulkomailla jollain tasolla. Suora vienti oli yleisin keino kansainvälistyä.

"Oli hieno havaita, että voimakasta kasvua hakevien yritysten määrä on ollut kahden viime barometrin ajan hienoisessa nousussa", Laitala sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa yrityksiä kansainvälistymisen riskeistä, joista yhtenä tärkeimpänä on myyntisaatavien suojaaminen. Barometriinkin vastanneista yrityksistä ylivoimaisesti suurin osa ei suojaa myyntisaatavia mitenkään.

"Yritysten kasvava into vientiin, mutta sinisilmäinen suhtautuminen asiakkaan maksukykyyn tai –haluun on huono yhdistelmä. Luvassa on ikäviä yllätyksiä. Varsinkin, kun potentiaalisimmat vientimarkkinat ovat tänä vuonna niin sanotuissa eksoottisissa maissa", Laitala kertoo.

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.