Tiedätkö, miten markkinat kehittyvät? 3/2017

Jokaisen vientiyrityksen pitää pystyä ennakoimaan muutokset kohdemaissa.

Kestokulutustavaroiden myyjillä meni viime vuosi mukavasti eri puolilla maailmaa, jos tuijottaa pelkkää liikevaihtoa. Sama trendi näyttää jatkuvan myös tänä vuonna. Kestokulutustavaroiden menekki on hyvä mittari, sillä se kertoo kuluttajien luottamuksesta oman maansa talouteen. Hyvien uutisten vastapainona jälleenmyyjien voittomarginaalit ovat pienet ja verkkokauppa tuo kovia muutospaineita.

Luottovakuutusyhtiö Atradius on julkaissut pääosin kuluttajatuotteiden myyntiin keskittyneen barometrin, jossa on käyty läpi tämän vuoden ennusteita. Tulokset ovat mielenkiintoiset. Ennusteessa arvioidaan muun muassa yritysten luottoriskejä, taloudellisia olosuhteita ja liiketoimintaympäristöä. Luottoriskeistä tärkeimpiä ovat maksujen laiminlyönnit viimeisen kuuden kuukauden aikana, laiminlyöntien kehitys seuraavan puolen vuoden aikana ja yritysten kyky maksaa laskunsa.

Ainakin vientiyrityksiä pitäisi kiinnostaa se, missä maissa aurinko paistaa tai on edes puolipilvistä. Ja vieläkin kiinnostavampaa on tieto siitä, missä voi jatkossa kohdata vaikeuksia.

Barometrin aineisto paljastaa, että parhaat näkymät kuluttajatuotteiden myyntiin keskittyvillä yrityksillä on Sveitsissä, Ruotsissa, Itävallassa ja Italiassa. Eniten haasteita on puolestaan Tanskassa, Portugalissa, Brasiliassa, Uudessa-Seelannissa, Thaimaassa ja Arabiemiraatissa.

Barometrista selviää myös muuta tietoa. Esimerkiksi naapurissamme Ruotsissa maksuaika on keskimäärin 45 päivää. Englannissa ja Yhdysvalloissa puolestaan maksujen laiminlyönti kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana.

Mitä tuloksista pitäisi päätellä?

Ainakin se on hyvä tiedostaa, että suomalaisten vientiyritysten mahdollisuudet ja haasteet vaihtelevat paljon eri maissa. Vaihtelua aiheuttavat muun muassa kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, yritysten välisen kaupankäynnin pelisäännöt ja poliittiset päätökset. Me ennustamme säännöllisesti 14 eri toimialan kehitystä maailmanlaajuisesti. Tähän antaa hyvän pohjan laaja tietokanta. Atradiuksella on yli 240 miljoonan yrityksen tiedot, aina maksutapakäyttäytymisestä talouslukuihin.

Yksittäisen yrityksen on mahdotonta ennustaa tulevaa samalla tarkkuudella. Ainakaan itse en olisi pystynyt sanomaan, että juuri Tanskassa ja Arabiemiraateissa kuluttajakaupassa on yrityksillä haasteita. Vientiä harjoittavalle yritykselle se tieto on äärimmäisen arvokasta.

Löydät muuten lisää tietoa markkinabarometreistamme täältä.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.