Miksi yritysten maksukyky heikkenee? 12/2018

Nyt se on varmaa. Neljä vuotta kestänyt positiivinen kehitys suomalaisyritysten maksukyvyssä katkeaa.

Muutos on tapahtunut nopeasti ja ennuste muuttuu koko ajan huonommaksi. Ekonomistiemme tekemässä uusimmassa laskelmassa maksukyvyttömien yritysten määrä kasvaa 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vain muutama kuukausi sitten ennuste näytti 12 prosentin kasvua ja sitä edeltäneissä tiedoissa maksukyvyttömiä yrityksiä piti olla vuoden lopussa vähemmän kuin koskaan.

Atradius on alkanut mitata yrityksiä maittain maksukyvyttömyysindeksillä vuodesta 2007. Suomen tilannetta kuvaava indeksiluku nousee 115:een. Taannumme nyt siis vuoden 2015 tasolle.

Heikkenevät luvut pystyi alkuvuonna laittamaan osin verottajan piikkiin. Verohallinnon tietojärjestelmään tehdyt muutostyöt vaikuttivat tilastointiin, sillä viime vuoden tammikuussa konkurssihakemuksia oli poikkeuksellisen vähän. Tilastoharha on näkynyt myös Tilastokeskuksen luvuissa.

Iso pohdinnan paikka on kuitenkin se, että miksi ennuste heikkenee edelleen vauhdilla?

Yksi selittävä tekijä on dominoefekti, josta kirjoitin viime blogissani. Maksuviiveet yritysten välisessä kaupankäynnissä tuovat vaikeuksia etenkin vientiyrityksille. Myös rakentaminen osoittaa hiipumisen merkkejä. Lisäksi Tilastokeskuksen elo-lokakuun tilastot antavat vihjeitä. Vireille pantujen konkurssien määrä on eniten kasvanut muissa palveluissa. Ryhmään kuuluu laaja kirjo yrityksiä aina kiinteistöalasta sote-alan yrityksiin ja virkistystoimintaan. Kasvua on myös matkailu- ja ravintola-alalla sekä kaupassa.

Osa näiden toimialojen yrityksistä on jo pidempään kipuillut kannattavuuden kanssa. Kilpailu on kovaa ja toimialat ovat murroksessa. Hyvät yritykset pärjäävät, mutta haasteita on näkyvissä.

Minkälaisia ajatuksia ennusteemme pitäisi herättää yksittäisessä yrityksessä? Ainakin riskienhallinta on syytä ottaa vakavasti ja tehdä seuraavat toimenpiteet:

  • Tarkista asiakasyrityksesi maksutapakäyttäytyminen.
  • Peri saataviasi aktiivisesti.
  • Suojaa myyntisaatavasi.

Ohjeet ovat yksinkertaiset ja niitä kannattaa noudattaa säännöllisesti.

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.