Epäluottamus kasvaa, laskut maksetaan myöhässä 4/2017

Suomessa yritykset ovat juuri saaneet hyvän vauhdin päälle ja heti tulee märkä rätti kasvoille.

Keräsimme tietoja kolmentoista eri Länsi-Euroopan maan yritysten maksutapakäyttäytymisestä ja tulokset ovat ikävää luettavaa. Yritysten välisessä kaupankäynnissä maksuehto on Länsi-Euroopassa nyt keskimäärin 31 päivää. Silti 39 prosenttia kaikista kansainvälisistä laskuista maksetaan vasta eräpäivän jälkeen. Keskimäärin yritykset saavat rahansa 22 päivää myöhässä.

Vastaajayrityksistä peräti 84 prosenttia ilmoitti, että niiden asiakkaat ovat maksaneet laskuja myöhässä. Suurin yksittäinen syy on yksinkertainen: varojen puute. Suomi ei ollut barometrissa mukana, mutta Ruotsi oli. Ruotsissa yritysten maksukulttuuri on samaa tasoa suomalaisten kanssa. Hyvä uutinen on se, että Ruotsi oli listauksen priimus. Toisaalta sielläkin kaikista laskuista joka kolmas menee maksuun vasta eräpäivän jälkeen.

Miten eräpäivän jälkeen maksetut laskut vaikuttavat esimerkiksi kansainvälistä kauppaa tekevään suomalaiseen yritykseen? Jokainen voi päätellä miltä tuntuu, kun kulut juoksevat, mutta rahaa ei tule sisään. Heijastusvaikutukset ulottuvat pitkälle, sillä käyttöpääoman tarve kasvaa. Pahimmillaan rahojen odottaminen voi viedä koko yrityksen kassan miinukselle.

Jotain positiivistakin tuloksista löytyy. Vain 1,3 prosenttia rahoista jää kokonaan saamatta. Yleisin syy on asiakkaan konkurssi. Joka tapauksessa kyse on miljardien eurojen ongelmasta.

Luotolla myymiselle ei oikein ole vaihtoehtoja yritysten välisessä kaupankäynnissä. Vaikka käteiskaupan osuus onkin noussut, luotolla myyminen on kansainvälisesti yhä yleinen käytäntö. Miksi asiakasyritys olisi valmis maksamaan tilauksen etukäteen?

Riskit ovat kasvaneet, mutta niin on myös yritysten riskitietoisuus. Myyntisaatavia suojataan entistä tehokkaammin. Suomalaisilla yrityksillä on silti paljon opittavaa. Vientiyrityksiä on tullut lisää, mutta vain joka kolmas suojaa saatavansa. Eli käänteisesti, kaksi kolmasosaa uskoo asiakkaansa kykyyn tai haluun maksaa laskunsa.

Ymmärtävätköhän kaikki, minkälaisella riskillä he kauppaa käyvät?

Juhani Laitala

Vastuuvapausilmoitus

Täällä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi tiedoiksi, eikä niitä voida pitää luotettavina kuvauksina. Voimassaolevat ehdot löytyvät varsinaisesta vakuutuskirjasta tai kyseistä tuotetta tai kyseisiä palveluita koskevasta sopimuksesta. Minkään täällä esitetyn ei voi katsoa oikeuttavan tai velvoittavan Atradiusta mihinkään tai tekemään Atradiusta vastuunalaiseksi, mukaan lukien velvollisuus asiakkaidesi due diligence -tarkastuksiin puolestasi. Jos Atradius tekee due diligence -tarkastuksen tietylle loppuasiakkaalle, tarkastus johtuu Atradiuksen omista vakuutustarpeista, eikä sen tarkoitus ole hyödyttää vakuutuksenottajaa tai muuta tahoa. Atradiusta, siihen liittyviä yrityksiä tai sen haara- tai tytäryhtiöitä ei myöskään voi missään tapauksessa pitää korvausvelvollisena suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivulla esitettyjen tietojen käytöstä.